Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Renkum (pdf, 110 kB) zijn gebaseerd op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde Algemene Inkoopvoorwaarden.

In het kader van Intergemeentelijke samenwerking bij inkoop/aanbesteden zijn deze algemene inkoopvoorwaarden gelijk aan die van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Rheden.