Inkoop en aanbesteding in Renkum

Wij proberen bij opdrachten voor leveringen en/of diensten zoveel mogelijk lokale ondernemers een kans te geven. Voorop staat het belang van een ‘eerlijk speelveld’.

Ondernemers moeten gelijke kansen hebben om een opdracht te verkrijgen. In dat kader mogen wij bij de selectie van bedrijven en leveranciers geen onderscheid maken naar vestigingsplaats. Uiteraard willen wij niet meer geld uitgeven dan nodig is. Daarom vragen wij meer offertes aan, in elk geval altijd bij grotere opdrachten.

Lokale bedrijven

Als lokale bedrijven in staat worden geacht een opdracht aan te nemen, dan krijgen zij een uitnodiging om een offerte in te dienen. Vervolgens gaat het erom wie van de gevraagde bedrijven de opdracht krijgt, waarbij tegenwoordig steeds vaker wordt gelet op het aspect ‘economisch meest voordelige inschrijving ‘

Dat houdt in, dat niet altijd de laagste prijs doorslaggevend is, maar dat wij ook letten op hoe de ondernemer omgaat met aspecten als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (mvo) en duurzaamheid.

De aanbestedingsregels maken het tegenwoordig mogelijk onder bepaalde omstandigheden een opdracht (zonder concurrentie van anderen) aan een lokale ondernemer te gunnen. In zo’n geval baseert de gemeente zich op de Gids Proportionaliteit.