Factuur sturen

Wilt u ons een factuur sturen? Let dan op de onderstaande criteria.

Criteria facturen van leveranciers of opdrachtnemers

Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie verwerkt de facturen voor de gemeente Renkum. Om uw facturen op tijd en juist te kunnen verwerken in onze administratie is het nodig dat facturen voldoen aan de volgende factuureisen:

 1. uw volledige juridische naam en adres;
 2. uw btw-nummer;
 3. uw KvK-nummer;
 4. uw IBAN;
 5. de datum waarop de factuur is uitgereikt;
 6. uw uniek factuurnummer;
 7. de aard van de goederen of diensten die u heeft geleverd;
 8. de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd;
 9. de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 10. het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
 11. het btw-tarief dat u in rekening brengt. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen.
 12. het btw-bedrag;
 13. het bruto bedrag;
 14. factuuradres o.v.v. naam van de codeur. Zie verder voor een overzicht van factuuradressen; 
 15. verplichtingsnummer vermelden op de factuur (geldt voor leveringen > € 10.000,- excl. BTW);
 16. geen verzamelfactuur (bestemd voor meerdere opdrachtgevers). Wij accepteren alleen facturen per juiste opdrachtgever.

De eerste 13 eisen zijn wettelijke eisen. Alleen facturen die voldoen aan de (wettelijke) eisen en dat is inclusief de laatste 3 eisen nemen wij in behandeling.

Verzenden van de factuur

Digitaal

 • Elke factuur met bijbehorende bijlage(n) in 1 pdf bestand wordt verstuurd naar e-mail: facturen-renkum@connectie.nl;
 • Het bestand (factuur met bijlage) mag niet groter zijn dan 5 MB.
 • Niet meerdere facturen (eventueel met bijlage) in 1 pdf-bestand.

Per post verzenden

Factuuradres:
Gemeente Renkum
t.a.v. [naam besteller]
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Correspondentie

Heeft u vragen over herinneringen of aanmaningen over facturen met een vervaldatum ouder dan 30 dagen? Neem contact op met de crediteurenadministratie.

Declaraties Wmo en jeugdzorg

Maakt u (nog) geen gebruik van het gegevensknooppunt voor het aanbieden van declaraties die betrekking hebben op de Wmo, begeleiding of jeugdzorg? Dan kunt u de digitale factuur sturen naar e-mail declaratie@renkum.nl.

Bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens van de gemeente Renkum zijn:

 • KvK nummer: 09215649
 • BTW nummer: NL 00.12.02.698.B01
 • IBAN nummer: NL02BNGH0285007076
 • IBAN nummer gemeentelijke belastingen: NL33BNGH0285045997
 • BIC code: BNGHNL2G