Factuur sturen

Wilt u ons een factuur sturen? Let dan op de onderstaande criteria.

Criteria voor facturen van leveranciers of opdrachtnemer

Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie verwerkt de facturen voor gemeente Renkum. Om uw facturen op tijd en juist te kunnen verwerken in onze administratie is het nodig dat facturen voldoen aan de volgende factuureisen:

 1. uw volledige juridische naam en adres;
 2. uw btw-nummer;
 3. uw KvK-nummer;
 4. uw IBAN;
 5. de datum waarop de factuur is uitgereikt;
 6. uw unieke documentnummer;
 7. de aard van de goederen of diensten die u heeft geleverd;
 8. de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd;
 9. de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 10. het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
 11. het btw-tarief dat u in rekening brengt. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen.
 12. het btw-bedrag;
 13. het bruto bedrag;
 14. factuuradres o.v.v. naam van de codeur. Zie verder voor een overzicht van factuuradressen; 
 15. verplichtingsnummer vermelden op de factuur (geldt voor leveringen > € 2.500 excl. BTW);
 16. geen verzamelfactuur (bestemd voor meerdere opdrachtgevers). Wij accepteren alleen facturen per juiste opdrachtgever.

De eerste 13 eisen zijn wettelijke eisen. Alleen facturen die voldoen aan de (wettelijke) eisen en dat is inclusief de laatste 3 eisen nemen wij in behandeling.

Verzenden van de factuur

Digitaal

Voor het digitaal aanleveren van een factuur geldt dat: 

 • elke factuur met bijbehorende bijlage(n) in 1 pdf bestand wordt verstuurd naar e-mail: facturen-renkum@connectie.nl;
 • het bestand (factuur met bijlage) mag niet groter zijn dan 5 MB;
 • niet meerdere facturen (evtentueel met bijlage) in 1 pdf-bestand.

Per post verzenden

Factuuradres:
Gemeente Renkum
t.a.v. [naam van de codeur]
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Correspondentie

Voor vragen, overige correspondentie, herinneringen of aanmaningen over facturen met een vervaldatum ouder dan 30 dagen neemt u contact op met de crediteurenadministratie.

Organisatiegegevens

Postbus 9100, 6860 HA, Oosterbeek
BTW- nummer: NL001202698B01
E-Facturering OIN (Organisatie-Identificatienummer): 0190:00000001001202698000
Nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel: 09215649
Bankrekeningnummer: 28.50.007.076
IBAN-code: NL02BNGH0285007076
BIC-code: BNGHNL2G

If you want sent us your invoice? You should sent it to e-mail facturen-renkum@connectie.nl.

Declaraties zorg

Maakt u (nog) geen gebruik van het gegevensknooppunt voor het aanbieden van declaraties die betrekking hebben op de Wmo, begeleiding of jeugdzorg? Dan kunt u de digitale factuur sturen naar e-mail declaratie@renkum.nl.

Bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens van de gemeente Renkum zijn:

 • KvK nummer: 09215649
 • BTW nummer: NL 00.12.02.698.B01
 • IBAN nummer: NL02BNGH0285007076
 • IBAN nummer gemeentelijke belastingen: NL33BNGH0285045997
 • BIC code: BNGHNL2G