Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras exploiteren? Dan heeft u daarvoor een terrasvergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een terrasvergunning aan met het Aanvraagformulier terrasvergunning (pdf, 36 kB). Dien dit formulier tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen in.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan;
  • een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet vermeld staan op de Drank- en Horecavergunning;
  • als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Prijs

Product Prijs (2024)
Terrasvergunning € 119,-