Speelautomaten

Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente. Wij toetsen uw aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen. Het is nodig dat u een schriftelijke verklaring heeft over:

  • type automaat of meerdere automaten;
  • serienummer(s);
  • naam van de exploitant.

Kosten

  • Voor 1 kansspelautomaat, vergunning voor onbepaalde tijd: € 226,50 (tarief 2024).
  • Voor 2 of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de 1e kansspelautomaat: € 226,50 (tarief 2024) en voor iedere volgende kansspelautomaat, vergunning voor onbepaalde tijd: € 136,- (tarief 2024).

Exploitanten van kansspelautomaten betalen over de opbrengst kansspelbelasting (29%) betalen in plaats van btw (21%).

Soorten speelautomaten

De wet maakt onderscheid tussen 2 soorten speelautomaten:

  1. behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten;
  2. gok- of kansspelautomaten, zoals fruitautomaten.

Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig.

Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven

Voor het toekennen van de vergunning maakt de gemeente een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen.

Hoogdrempelige horecabedrijven

Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Verder geldt:

  • Het hoogdrempelige horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning;
  • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • De activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

Laagdrempelige horecabedrijven

Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempelige bedrijven voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren. Hiervoor is geen vergunning nodig.