Alcoholvergunning

U heeft een Alcoholvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een Alcoholvergunning:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.
 • Een horecapand moet volgens de nieuwe alcoholwet aan bepaalde eisen zoals de oppervlakte-, hoogte- en ventilatie-eis, het aantal toiletten en de minimale vloeroppervlakte voldoen. Hierbij vervalt DHW-Besluit Eisen inrichtingen. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) is leidend. Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staan de regels volgens de nieuwe Alcoholwet.

Daarnaast doen we bij een vergunningaanvraag een uitgebreide screening in het kader van de Wet BIBOB. Daarmee beoordelen we de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Aanvragen

Het aanvragen van een Alcoholvergunning doet u schriftelijk of aan de balie van de gemeente. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in het horecabedrijf of de slijterij of bij de leidinggevenden. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

U stuurt op of neemt mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier Alcoholvergunning;
 • een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • de arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
 • een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.
 • gegevens (naam, adres, geboorteplaats en -datum) van minderjarige kinderen van de leidinggevenden en ondernemers.

Prijs

Product Prijs (2024)
Alcoholvergunning € 598,-
Wijzigen leidinggevende € 119,-


U betaalt niet voor een Alcoholvergunning als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.