Standplaatsvergunning

Wilt u verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • vaste jaarstandplaats;
  • seizoensstandplaats;
  • tijdelijke standplaats
  • standplaats voor ideële doeleinden.

Voorwaarden

Om voor een standplaats in aanmerking te komen, moet u een schriftelijke aanvraag (pdf, 36 kB) indienen. Soms is er een wachtlijst. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren.

Aan de standplaatsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De vergunninghouder moet de marktplaats persoonlijk innemen.
  • Zonder ontheffing mag u zich niet laten vervangen.
  • U moet voldoen aan de vestigingseisen.

Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de beoogde datum waarop de standplaats wordt ingenomen, worden ingediend.

De jaar- en seizoensstandplaatsvergunning zijn met inwerkingtreding van de nieuwe Apv voor onbeperkte tijd geldig. De tijdelijke standplaatsvergunningen en die voor ideële doeleinden zijn geldig voor de termijn waarvoor ze worden verleend. Dat kan één dag of enkele dagen zijn.

Kosten

Voor een standplaatsvergunning worden leges en staangeld in rekening gebracht. De leges zijn 1-malig € 19,00 en het staangeld is € 11,36 per dag (tarief 2017)

Aanvragen

Het aanvragen van een standplaatsvergunning doet u:

Schriftelijk

Jaar-, seizoens- en tijdelijke standplaats

U maakt dan gebruik van het aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf, 36 kB).

Een vaste standplaats

U moet de aanvraag voorzien van de volgende kopieën:

  • inschrijving Kamer van Koophandel;
  • geldig legitimatiebewijs.