Standplaatsvergunning

Wilt u verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Wij maken onderscheid tussen:

 • vaste jaarstandplaats (voor onbeperkte tijd);
 • seizoensstandplaats (voor onbeperkte tijd);
 • tijdelijke standplaats (voor 1 of enkele dagen);
 • standplaats voor ideële doeleinden (voor 1 of enkele dagen).

Voorwaarden

Aan de standplaatsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de vergunninghouder moet de marktplaats persoonlijk innemen;
 • zonder ontheffing mag u zich niet laten vervangen;
 • u moet voldoen aan de vestigingseisen.

Aanvragen

U vraagt een standplaatsvergunning aan minimaal 3 weken voor de datum waarop u standplaats wilt innemen door het formulier Aanvraag standplaatsvergunning (pdf, 36 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 

Als u een vergunning aanvraagt voor een vaste standplaats stuur u een kopie mee van:

 • inschrijving Kamer van Koophandel;
 • geldig legitimatiebewijs.

Prijs

Product Prijis (2023)
Standplaatsvergunning € 114,-


U betaalt niet voor de standplaatsvergunning als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.

Naast de kosten voor de standplaatsvergunning betaalt u ook stageld.