Veentjesbrug

Het relatief kleine bedrijventerrein Veentjesbrug ligt ten oosten van de kern Heelsum naast de snelweg A50.

Op het bedrijventerrein zijn nu verschillende functies aanwezig, waaronder het Afvalbrengstation en de gemeentewerf. Een aantal van de functies op Veentjesbrug zou op een andere locatie beter tot zijn recht komen. Daarom bestaat de wens om het bedrijventerrein te herontwikkelen. De verwachting is dat op de Veentjesbrug ruimte ontstaat voor het vestigen van een of meer bedrijven.