Bedrijf vestigen, verhuizen of uitbreiden

U komt als ondernemer nieuw in onze gemeente, gaat verhuizen of u wilt uitbreiden: soms krijgt u daarin te maken met wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de regels uit het omgevingsplan zoals bouwhoogte en milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodemgebruik. Voor bouw- en milieuactiviteiten moet u in sommige gevallen een vergunning aanvragen of een melding doen. Wij begeleiden u graag bij een zo soepel mogelijk verloop hiervan.

Stap 1: controleer wat u nodig heeft in het kader van de Omgevingswet

Stap 2: vraag de vergunning, melding of informatieplicht aan

  • Ga naar het online Omgevingsloket.
  • Log in met eHerkenning
  • Doorloop de vragen, voeg de gevraagde bijlagen toe, laat uw gegevens achter en stuur uw verzoek in.

Melding

Meld uw activiteiten minimaal 4 weken voordat u start. Pas als de melding compleet is mag u starten met de activiteit.

Informatieplicht

Een informatieplicht doet u 2 werkdagen tot 4 weken van tevoren. Dit is afhankelijk van de aangevraagde activiteit.

Vergunning

U vraagt een vergunning 8 tot 26 weken van te voren aan. Hoe lang de procedure voor de vergunning duurt, is afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag. Nadat u de vergunning heeft aangevraagd, krijgt u schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid over de procedure en of de aanvraag volledig is. 

Reguliere aanvraag

De meeste aanvragen hebben een beoordelingstermijn van 8 weken. U ontvangt binnen 2 weken bericht of de vergunning compleet is en hoe lang het duurt voordat u de vergunning kunt verwachten.  Wij kunnen deze termijn 1 keer verlengen met 6 weken. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Complexe aanvraag

Een complexe aanvraag is vaak een aanvraag die gevolgen heeft voor de omgeving en waar ook een natura2000 vergunning voor nodig is. 

Na de aanvraag krijgt u binnen 2 weken bericht of uw aanvraag compleet is. Als de aanvraag compleet is, nemen we eerst een ontwerp besluit. Als u het niet eens bent met deze voorlopige beslissing kunt u binnen 6 weken een zienswijze in dienen. Daarna nemen wij een definitief besluit.

De totale procedure duurt 26 weken. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen. 

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend. 

Meer informatie

De Omgevingsdienst regio Arnhem behandelt voor de gemeente Renkum veel aanvragen. Heeft u vragen over de procedure of andere (milieu)gerelateerde zaken? Neem contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).