Gehandicaptenparkeerplaats

Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Daarnaast kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Daar mag alleen het voertuig met hetzelfde kenteken staan. Deze kan, als daar ruimte voor is, vlakbij uw woning worden aangelegd.

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • u in de gemeente Renkum woont;
  • u permanent invalide bent of meer invalide wordt;
  • u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft, een zogenaamde ‘bestuurderskaart’. Heeft u een passagierskaart, dan kunt u alleen in uitzonderlijke gevallen een parkeerplaats aanvragen. Op uw parkeerkaart staat wat voor kaart het is.
  • u niet in de directe omgeving van uw woning kunt parkeren doordat de beschikbare parkeerplaatsen regelmatig bezet zijn;
  • u geen beschikking heeft over een eigen parkeerplaats bijvoorbeeld een garage of uitweg naast de woning.

Aanvragen

Online

U kunt inloggen met uw DigiD. Dit is niet verplicht.  U voegt online de volgende documenten toe: kopie kentekenbewijs van uw auto en kopie gehandicaptenparkeerkaart als deze niet door gemeente Renkum is afgegeven.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats

Op afspraak

Op afspraak in het gemeentehuis. Bel voor het maken van een afspraak (026) 33 48 111.

Prijs

Product Prijs (2024)
Aanvragen nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en plaatsen bebording € 243,35
Nieuwe kentekenbord  

Beslistermijn

Voor het reserveren van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken neemt het college van burgemeester en wethouder een verkeersbesluit. Het voornemen tot een verkeersbesluit publiceren wij in de lokale krant. Belanghebbende kunnen binnen 6 weken een zienswijze op dit voornemen indienen. Daarna publiceren wij het (aangepaste) verkeersbesluit in de Staatscourant en ontvangt u van ons een nota voor het betalen van de kosten. Als u heeft betaald, plaatsen wij de borden.  

Dit betekent dat de totale termijn tussen goedkeuring van de aanvraag en het plaatsen van de bebording minimaal 8 weken duurt. Na de publicatie van het verkeersbesluit in de Staatscourant, kunnen belanghebbenden nog beroep indienen tegen het besluit. Als er geen beroep wordt ingediend, is het besluit onherroepelijk.