Heeft u te maken met overlast rondom wonen?

Voorbeelden zijn geluidsoverlast, verloedering/vervuiling van woning/tuin, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast. Geef antwoord op de vragen en vind uit waar u het beste uw vraag kunt stellen.

Vraag

Gaat het om overlast in de openbare ruimte, bijvoorbeeld loshangende takken, losse stoeptegels, verkeershinder?

Ja, meld dit bij de gemeente

Nee