Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. De adviesraad heeft geen politieke belangen en behandelt geen individuele zaken.

Met de adviezen wil de adviesraad waar nodig het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan zodanig beïnvloeden dat veranderingen en verbeteringen worden doorgevoerd. Dit advies komt tot stand op basis van ervaringen van inwoners op het gebied van welzijn, zorg, wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs of vervoer. De inzet is dat iedereen in de gemeente Renkum op een gelijkwaardige manier en zo goed mogelijk deel kan uitmaken van de samenleving.

De leden van de adviesraad zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken. Zij hebben gemakkelijk toegang tot verschillende ontmoetingsplaatsen in de dorpen. Op deze plekken en bij de inspreekmomenten op vergaderingen van de adviesraad spreken zij inwoners. Ook kunnen inwoners rechtstreeks in contact opnemen met een van de leden. Elk lid van de Adviesraad Sociaal Domein wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De adviersraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum.

Jaarverslag 2020Afbeelding Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft het Jaarverslag 2020 uitgebracht in de vorm van een beeldplaat. Klik op de afbeelding hiernaast voor de beeldplan of lees het jaarverslag op de pagina Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein.

Contact

Ambtelijk secretaris: mevrouw G. (Gerda) Rijneveld, e-mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl of telefoon (026) 33 48 111.

Post voor de Adviesraad Sociaal Domein kunt u sturen naar: Adviesraad Sociaal Domein, t.a.v. mevrouw G. Rijneveld, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

De adviesraad behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente.