Milieuklachten melden

Milieuklachten veroorzaakt door bedrijven geeft u door aan de provincie.

Melden bij Provincie

Ondervindt u hinder van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of verontreiniging van lucht of bodem door bedrijven? Dan kunt u dit melden bij de Provincie Gelderland:

Uw digitale klacht staat direct na ontvangst in het milieuklachtensysteem S@men (Samenwerking Afhandeling Milieuklachten). Een telefonische melding wordt ook in het digitale milieuklachtensysteem opgenomen. Naar aanleiding van de klacht wordt gekeken of het bedrijf aan de geldende regelgeving voldoet. Vervolgens krijgt u bericht over de afhandeling van uw klacht.

Melding openbare ruimte

Heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere soort van milieuverontreiniging niet veroorzaakt door bedrijven? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via een melding openbare ruimte.