Melding openbare ruimte

Losse stoeptegels, vernielingen, gevaarlijke situatie, dood hout in bomen, kapotte verkeersborden, zwerfafval of iets anders? Meld het ons!

Melding doen

Doet u een melding openbare ruimte? Geef dan duidelijk de plek van de melding door en niet uw huisadres.

Kapotte straatverlichting melden

Kapotte straatverlichting kunt u via een ander formulier aan ons doorgeven. Kijk daarvoor op de pagina Kapotte straatverlichting.

Calamiteiten

Bij calamiteiten in de openbare ruimte buiten kantoortijden belt u (026) 33 48 111. Luister het bandje af en u hoort het nummer dat u kunt bellen. Het calamiteitennummer is alleen bedoeld voor calamiteiten in de openbare ruimte niet voor vragen aan het Sociaal Team.

Wat gebeurt er met uw melding?

We sturen uw melding door naar het verantwoordelijke team dat uw melding kan oplossen. De afhandeltermijn hangt af van de melding. Het is niet mogelijk om alle meldingen direct op te lossen. Wij delen de meldingen in op basis van het risico.

Direct gevaar

Dit lossen wij dezelfde dag op, bijvoorbeeld een gat in de weg door een lek riool of een boom die omgewaaid is.

Geen direct gevaar

Het gaat dan bijvoorbeeld over kleine oneffenheden in het trottoir of om een tak van een boom die te ver overhangt. Bij dit soort meldingen kan het afhankelijk zijn van de hoeveelheid meldingen of van de planning. Het kan meerdere weken duren voordat we het probleem oplossen, maar dan zal de melder op de hoogte gebracht worden van de vervolg stappen. Mocht er op de locatie groot onderhoud worden gepleegd dan nemen we de melding mee tijdens de werkzaamheden.

Geen risico

Bij dit soort meldingen gaat het om verzoeken die wenselijk zijn, maar geen enkel risico met zich mee brengen. Daarbij kunt u denken aan het verleggen van een voetpad. Deze verzoeken nemen we mee bij een complete renovatie van de weg.

Veel onderhoud voeren wij in vaste rondes en op vaste data uit, bijvoorbeeld gras maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Daar wordt alleen van afgeweken als er gevaarlijke situaties zijn of dreigen te ontstaan. Weersomstandigheden zoals extreme kou, sneeuwval of storm kunnen de werkzaamheden vertragen.