Melden zorgfraude

Twijfelt u of de rekening van uw zorgaanbieder wel klopt? Krijgt u of iemand anders niet de zorg waarvoor wordt betaald? Komt een zorgverlener minder vaak dan is afgesproken. Dan kan er sprake zijn van fraude. Dit soort situaties kunt u bij ons melden. Want wij vinden het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen die ze echt nodig hebben en daar recht op hebben.

Informatiefilm over zorgfraude

Hoe meldt u zorgfraude?

Meld vermoeden van zorgfraude bij het Meldpunt zorgfraude. Melden kan ook anoniem. Melden van vermoeden van zorgfraude kan door:

 • een bericht te sturen naar e-mail toezichtsociaaldomein@renkum.nl (niet anoniem);
 • een brief te sturen naar Gemeente Renkum, t.a.v. Sociaal Domein, Handhaving, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek (anoniem of niet anoniem);
 • te bellen naar (026) 33 48 111. Vraag naar handhaving van het Sociaal Domein (anoniem of niet anoniem).

Welke informatie geeft u door? 

Hoe nauwkeuriger u de informatie aan ons doorgeeft, hoe eerder en beter wij dit kunnen onderzoeken. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. We zorgen er altijd voor dat u niet zonder zorg of hulp komt te zitten.

Wij vragen u de gegevens van de vermoedelijke fraudepleger(s) en de betrokken inwoner(s) en de volgende informatie door te geven: 

 • op wie heeft de fraude betrekking?
 • waar vindt de fraude plaats?
 • vanaf wanneer is sprake van fraude?
 • waarom meldt u een vermoeden van zorgfraude? Beschrijf de situatie zo uitgebreid mogelijk. Vermeld hierbij zoveel mogelijk feiten zoals namen, relatie tussen betrokken personen, manier van werken, soort zorg, werktijden, kentekenplaten, adressen, enzovoort.
 • hoe bent u dit te weten gekomen?
 • mogen wij contact met u opnemen als wij nog vragen hebben? Zo ja, hoe?

Wat gebeurt er met uw melding?

 • Als uw melding bij ons binnen is, onderzoeken wij de mogelijke effecten voor u en/of degene(n) die zorg krijgen. 
 • Als het nodig is (en u meldt niet anoniem) nemen wij misschien contact met u op om de melding met u te bespreken.