Vertrouwenspersoon jeugd

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ondervindt met de gemeente, hulpverlener of instelling als het gaat om geboden jeugdhulp. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland. Dit valt onder een landelijke regeling en is gratis.

Logo AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulpVertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle kinderen, ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en Adviespunt Zorgbelang. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ/Adviespunt Zorgbelang is gratis. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener met de coach of consulent van het Sociaal Team, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Sociaal Team. 

Zo bereik je de vertrouwenspersoon 

  • Bel naar (088) 55 51 000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.