Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning Kinderopvang is voor gezinnen waarbij tijdelijke ondersteuning bij de opvoeding/verzorging van kinderen nodig is en opvang binnen het eigen netwerk niet mogelijk is. Dan kan extra kinderopvang nodig zijn om de balans in het gezin weer te herstellen.

Als u in aanmerking komt voor Gezinsondersteuning Kinderopvang dan kunnen uw kinderen tijdelijk bij een kinderdagverblijf of BSO terecht. De gemeente betaalt de kosten voor de kinderopvang.

Voor wie?

Gezinsondersteuning Kinderopvang is voor gezinnen waarbij een situatie ontstaan is waardoor:

  • tijdelijke ondersteuning nodig is bij de opvoeding en/of verzorging van de kinderen. Bijvoorbeeld wanneer een gezin overbelast raakt doordat vader ernstig ziek is, moeder moet werken en er voor de kinderen gezorgd moet worden;
  • kinderen net iets extra gestimuleerd moeten worden in hun ontwikkeling.

En daarbij is het voor u niet mogelijk om opvang binnen uw eigen netwerk te regelen.

Aanvragen

U kunt de voorziening zelf niet aanvragen. Verwijzers zoals een huisarts, schoolarts of specialist maar ook het Sociaal Team van de gemeente kunnen tijdelijk extra kinderopvang voor u inzetten voor een periode van maximaal 4 weken.

Na 4 weken bekijkt het Sociaal Team samen met u of u nog ondersteuning nodig heeft en welke vorm van ondersteuning dan het meest geschikt is.

Meer informatie

Neem contact op met het Sociaal Team.