Sport- en Beweegteam

Het Sport- en Beweegteam bestaat uit gedreven sportcoaches. In opdracht van de gemeente organiseren zij verschillende sportprojecten en activiteiten.

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches organiseren verschillende sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, chronisch zieken, mensen met een beperking en 50-plussers die niet of nauwelijks bewegen. Dit doen zij voor schoolkinderen, jongeren, leerlingen in het speciaal onderwijs, mensen met een aandoening of beperking en 50-plussers en samen met sportverenigingen, sportscholen, huisartsen, fysiotherapeuten, scholen en welzijnsinstellingen.

Kijk op de website www.sportenbeweegteamrenkum.nl voor meer informatie over de activiteiten die de buurtsportcoaches organiseren en welke sportaanbieders er in de gemeente zijn.

Sportcoaches (voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs interesseren voor sport, dat is waar wij voor gaan. Wij zijn sportcoaches op de Vaart en het Vierbeek College in Oosterbeek. Deze scholen maken onderdeel uit van De Onderwijsspecialisten. Hier krijgen onder andere leerlingen met gedrags-, ontwikkel- en psychiatrische problematiek les. Wij proberen hen te begeleiden naar de verschillende sportverenigingen. Daarnaast begeleiden wij verenigingen bij het omgaan met deze specifieke doelgroep. Dat doen wij in samenwerking met het sportservicepunt Uniek Sporten.

Facebook: www.facebook.com/sportenbeweegteamrenkum 
Website: www.vaart-oosterbeek.nl en www.vierbeekcollege.nl

Uniek sporten

Heeft u een beperking? Dan is Uniek Sporten er voor u. Wij geven persoonlijk sportadvies en hulp bij vragen rond financiële ondersteuning. U kunt ook zelf een geschikte sport zoeken via de sportzoekfunctie op www.unieksporten.nl.

Daarnaast ondersteunen wij sportverenigingen. Heeft uw vereniging een aangepast sportaanbod of wilt u daarmee starten? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met het werven van vrijwilligers, met deskundigheidsbevordering en met advies bij subsidie- en sponsoraanvragen.

E-mail: j.harteman@unieksporten.nl
Telefoon: (026) 35 23 850
Twitter: @unieksporten
Facebook: www.facebook.com/unieksporten en www.facebook.com/sportenbeweegteamrenkum 
Website: www.unieksporten.nl