Echtscheiding

Wilt u gaan scheiden? Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Als de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, moet uw advocaat de echtscheiding binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Naar de advocaat

Meenemen

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van minderjarige kinderen.

Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

Voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente is nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving;
  • een afschrift van de echtscheidingsbeschikking;
  • een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen van de partijen beroep heeft aangetekend. Dit is niet nodig wanneer beide (ex-)partners samen een schriftelijk verzoek indienen.

Voorkom geldzorgen na scheiding

We zien dat uit elkaar gaan grote financiële gevolgen heeft. Wij hebben daarom samen met het Nibud het Geldplan Scheiden gemaakt. Het Geldplan Scheiden: 

  • helpt u om geldproblemen te voorkomen door de inkomsten en uitgaven nu en die van de nieuwe situatie goed op een rij te zetten.
  • het geldplan geeft u een overzicht van de dingen waarmee u te maken krijgt als u uit elkaar gaat.
  • u krijgt te zien hoe u uw inkomsten kunt vergroten en op uitgaven kunt besparen.