Erkennen kind

U kunt een kind erkennen dat nog geen wettelijke ouder heeft. Ook als u de niet-biologische ouder of duomoeder bent. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Erkenning is niet nodig als u een kind krijgt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U heeft dan automatisch wettelijk ouderschap.

Erkenning betekent:

 • u krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind;
 • het kind krijgt erfrecht;
 • het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Erkennen

Erkennen van een kind regelt u aan de balie in het gemeentehuis.

Afspraak maken

Erkenning tijdens de zwangerschap

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet een ´erkenning ongeboren vrucht´. Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft, ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Ook kunt u dan de achternaam van het kind al laten vastleggen.

Het erkennen van het kind tijdens de zwangerschap doet u in principe samen met uw partner. U kunt een ongeboren kind erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Erkenning bij de geboorteaangifte

Het erkennen van het kind bij de geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Erkenning na de geboorteaangifte

U kunt een kind erkennen na de geboorteaangifte, tenzij er al een ouder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Erkenning na de geboorte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U kunt een kind na de geboorteaangifte erkennen in iedere Nederlandse gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

Als het kind jonger is dan 12 jaar

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument).
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Als het kind 16 jaar of ouder is

 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument).
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner moet de moeder mee naar de gemeente komen. Naamskeuze kan alleen bij het 1e kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 is de wet voer het krijgen van gezag gewijzigd. In de nieuwe wet staat dat, naast gehuwden en geregistreerde partners, ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging. Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen.

Hoe vraag ik gezag aan?

Wanneer een kind is erkend maar de ouders nog niet samen het gezag hebben, kunnen de ouders samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Gebruik hiervoor het formulier Gezamenlijk gezag aanvragen