Onderhoud graven

Bent u rechthebbende van een graf? Dan bent u verplicht het graf te onderhouden. De graven op begraafplaats Boschveld en het natuurdeel op begraafplaats Harten onderhouden wij.

Tegen betaling kan de gemeente het graf voor u onderhouden. Het onderhoudspakket bestaat uit:

  • schoonhouden van de grafbedekking;
  • herstellen van de grafbedekking;
  • onkruidvrij houden van het graf.

Kosten

Wilt u gebruik maken van het onderhoudspakket dan kunt u kiezen om daarvoor ieder jaar te betalen of het onderhoud voor een bepaalde periode af te kopen. U betaalt dan in 1 keer 75% van het aantal jaren onderhoud. Kijk op de pagina Tarieven begraven en grafrechten voor de kosten van het onderhoudspakket.