Aankondigingsborden

Als u een activiteit of evenement via borden langs de wegen bekend wilt maken, dan bent u aangewezen op de vaste aankondigingsborden (frames) die op verschillende plaatsen in de dorpen staan.

Als u een activiteit of evenement via borden langs de wegen bekend wilt maken, dan bent u aangewezen op de driehoeksborden langs de kant van de weg. orden. 

De exploitatie van deze borden is in handen van Robin Best Outdoor Media. Aan het gebruik van de aankondigingsborden zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal borden en het aantal weken dat de aankondigingen te zien zijn. De borden zijn niet bedoeld voor reclames. Op andere plaatsen is het niet toegestaan borden met aankondigingen te plaatsen.