Renkums Beekdal (buitengebied)

Kern: Buitengebied
IDN: bp0105bg
Datum vaststelling: 31-05-2006
Datum onherroepelijk: 29-11-2007

Beschrijving

Het bestemmingsplan 'Renkums Beekdal' voorziet in de planologische regeling voor dat deel van het Renkums Beekdal waar nu nog het bedrijventerrein Beukenlaan ligt. Dit bedrijventerrein zal gesaneerd worden en het oorspronkelijk beekdal zal hersteld worden. Dit bestemmingsplan maakt deze omzetting planologisch mogelijk. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de bestemming van de Ommuurde tuin gelegen aan de westzijde van het Renkums Beekdal en een naastgelegen woning aan de Kortenburg 14.

Planbestanden