Park Heidestein

Het landgoed 'Heidestein' tussen de Utrechtseweg en de Bart Crumstraat in Renkum is ontstaan uit het voormalige domeinbezit dat in 1810 in erfpacht is uitgegeven aan de heer Van Kesteren uit Renkum.

Park HeidesteinHet landgoed was destijds aangelegd op ongeveer tien hectare woeste grond. Een groot gedeelte bestond uit grove dennenbossen. De eerste pachter heeft het terrein in de loop der tijd vergroot tot ongeveer vijftien hectare. Het herenhuis aan de Utrechtseweg is rond 1810 door de heer Van Kesteren gebouwd en is nog altijd in tact. Het is voorzien van een naam die is ontleend aan de omgeving waarin het stond. In 1849 is het park met huis verkocht aan een welgestelde Renkumer, de heer Van Vollenhoven. Hij wist het park met aanplantingen en ontginningen tot een aantrekkelijk bezit te maken. De omgeving van het huis is in de vroege landschapsstijl aangelegd en beplant.

Bewoners

Het herenhuis 'Heidestein' is in het verleden door verschillende papiermakers bewoond geweest. Daarna hebben er verschillende generaties jonkvrouwen en jonkheren gewoond, waarna tenslotte het landgoed in 1950 is verkocht aan de gemeente Renkum. Het huis en de directe omgeving is in 1935 door de heer Visser aangekocht. 'Heidestein is tot op heden nog steeds bewoond door de familie Visser.

Bebouwing

Park HeidesteinHet park ligt aan de zuidelijke Veluwezoom en was vroeger qua oppervlakte ongeveer drie maal zo groot als het huidige park. Het woningbouwgedeelte langs de Doornenkampseweg was destijds onderdeel van het landgoed Heidestein. Dat gedeelte is in 1951 bebouwd. In 1968 is het huidige bejaardencentrum Heidestein geopend. De tuinarchitect, de heer Blaauboer, heeft de herinrichting van het landgoed Heidestein op zich genomen.

Dierenpark en speeltoestellen

In 1977 werd het besluit genomen om een dierenpark in het park te plaatsen. De bedoeling was om er 82 dieren te huisvesten. Het moest een trekpleister worden voor jong en oud. Daarnaast kon het dienen als natuureducatie voor de kleuter- en basisscholen.
In het eerste plan voor het park Heidestein waren veel speeltoestellen geplaatst. Het park bleek in de jaren ’60 geplaagd door vernielzuchtige jongeren. Als oplossing zou toen de tuinknecht van de familie Visser zijn ingezet als bewaker van het park.

Rijke historie

De esthetische waarde van het huidige park Heidestein is volgens kenners niet hoog. Dit komt voornamelijk door het verkleinen van het oorspronkelijke landgoed. In 2008 heeft de gemeente het park een grote onderhoudsbeurt laten geven: veel minder vitale en te dicht op elkaar staande bomen zijn gekapt waardoor er meer zonlicht in het park valt. De beuk, eik, acacia en de den zijn de meest voorkomende boomsoorten in het park. De onderbeplanting is veelal groenblijvend. De hulst en taxus bepalen het beeld.

Momenteel zijn er veel buurtbewoners die, meestal met hun viervoetige vriend, graag door het parkje wandelen. Het stijlvolle huis Heidestein blijft verwijzen naar de rijke historie van het oude landgoed.