Verkeer en parkeren

De gemeente zorgt voor regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente. Hiervoor worden regelmatig maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld een afsluiting van een weg, een inrijdverbod of aanpassing van de maximumsnelheid. De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de Wegenverkeerswet vastgelegd. Hier leest u de belangrijkste informatie over verkeer, vervoer en parkeren in de gemeente Renkum.