Duurzaamheid en energie

Wij willen een duurzame gemeente zijn en verantwoordelijkheid nemen in het klimaat- en energievraagstuk. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn en om de CO2 footprint en CO2 productie van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Om deze ambitie te bereiken werken we veel samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Ook stimuleren we inwoners en organisaties om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen.

 • Afkoppelen regenwater

  Afkoppelen houdt in dat je het regenwater niet in het riool laat stromen, maar naar oppervlaktewater (zoals een sloot of een wadi) laat vloeien of in de grond laat wegzakken (infiltratie).

 • CO2-Prestatieladder

  De gemeente Renkum heeft als eerste gemeente in Nederland het doel gesteld om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder.

 • Duurzaamheidsregelingen

  Wij stimuleren inwoners en organisaties om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen. Om dit mogelijk te maken hebben wij verschillende duurzaamheidsregelingen.

 • Energielabel

  Alle woningen hebben een energielabel geeft een inschatting hoe energiezuinig een woning is. Het label varieert van het meest zuinige groene label A tot het minst zuinige rode label G.

 • Energieloket

  Het Energie Loket Midden Gelderland is een laagdrempelig platform om u te informeren en te inspireren over energiemaatregelen.

 • Fairtrade

  Gemeente Renkum heeft de titel Fairtrade. Dat houdt in dat voldoende bedrijven, winkels, de horeca, instellingen en dergelijke fairtrade producten verkopen of serveren. De gemeente zelf is ook fairtrade.

 • Zonne-energie

  Als u overweegt om zonnepanelen op uw woning of op een ander gebouw te plaatsen, kunt u de Zonatlas raadplegen. De Zonatlas laat in 1 oogopslag zien welke daken in de gemeente Renkum geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen