Bestrijding Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is als tuinplant naar Europa gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd. Na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verwilderen.

Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en vermeerdert zich zeer snel. De plant verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen, taluds en riolen.

In de folder ‘Bestrijding Duizendknoop’ (pdf, 648 kB) leest u hoe u de duizendknoop kunt bestrijden. Er is niet 1 methode om deze plant te bestrijden. Bestrijdingsmethoden die u kunt gebruiken hangen van de omstandigheden af. In alle gevallen is de bestrijding van Japanse duizendknoop een zaak van lange adem.