Zoeken

555 resultaten voor ‘’

 • Beleidsregels Bibobbeleid 2019

  pdf, 123kB

  De Wet Bibob is een instrument waarmee een bestuursorgaan de integriteit kan controleren met partijen met wie zij van doen heeft. In de Beleidsregels Bibobbeleid 2019 geven we aan in welke gevallen wij de Wet bibob toepassen. Wij passen de Wet Bibob in ieder geval toe bij drank- en horecavergunningen, omgevingsvergunningen boven de € 500.000,- (bouw of milieu), subsidies als dit noodzakelijk is en bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente is betrokken.

 • Evaluatie Sociaal Domein

  pdf, 2MB

  Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening

  pdf, 113kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden bij schuldhulpverlening.

 • Kansen voor alle kinderen

  pdf, 223kB

  Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen. In 'Kansen voor alle kinderen' staat hoe wij invulling geven aan deze taak.

 • Sociale Structuurvisie gemeente Renkum

  pdf, 722kB
 • Beleidsregels reclame openbare ruimte 2018-2022

  pdf, 267kB

  In dit reclamebeleid staan de kaders waarbinnen wij zo optimaal mogelijk gebruik willen maken van de mogelijkheden van reclame.

 • Nota economie Groei bereik je samen

  pdf, 9MB

  Wij willen ondernemers centraal stellen en hen meer ruimte geven om te kunnen ondernemen. Hoe we dat gaan doen staat in de nota economie 'Groei bereik je samen'.

 • Integraal Huisvestingsplan Renkum 2013-2020

  pdf, 1MB

  Huisvestingsplan voor het onderwijs.

 • Beleidsregels uitritten en uitwegen

  pdf, 250kB

  In de beleidsregels staan de inrichtingseisen van uitritten en uitwegen, de procedure en de toetsingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van uitritten en uitwegen.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Renkum

  pdf, 1MB

  Dit is een beleidsnotitie die voor de periode 2010-2020 richting geeft aan de uitvoering op het gebied van verkeer binnen de gemeente. Hierin staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld: doorstroming van verkeer, parkeren, gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar vervoer, fietsverkeer, enz

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina