Zoeken

555 resultaten voor ‘’

 • Nota Wonen 2014: Wonen in zes tinten groen

  pdf, 7MB

  In de Nota Wonen verwoordt de gemeente Renkum haar doelen en ambities op gebied van wonen. Ook worden concrete maatregelen genoemd.

 • Subregionale Woonagenda Arnhem eo 2017-2027

  pdf, 722kB

  In de woonagenda staat hoe de gemeenten de komende jaren, samen met andere partijen, werken aan een kwalitatief goed woningaanbod. En hoe zij de opdracht op het gebied van wonen in de regio willen aanpakken.

 • Strategische Visie 2040

  pdf, 534kB

  De Strategische Visie heeft een overkoepelende functie op de economische, sociale en ruimtelijke visies en neemt daarom een bijzondere plek in het gemeentelijk beleid in. Ze vormt als het ware het dak op het gemeentelijke beleidshuis.

 • Welstandsnota

  In de welstandsnota leest u waar de gemeente op let wanneer zij een te bouwen bouwwerk op welstand willen toetsen. De Commissie ruimtelijke kwaliteit gebruikt de welstandsnota om bouwplannen te toetsen. In de bijlage 'Criteria afzien preventief welstandstoezicht' staan gevallen wanneer toetsing niet nodig is.

 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

  pdf, 6MB

  De gemeente heeft beleidsregels over de vraag wanneer wij meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

 • Programma van eisen openbare ruimte

  pdf, 9MB

  In het Standaard Programma van Eisen staan de randvoorwaarden waar projectontwikkelaars, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus enzovoorts, maar ook de gemeente zelf, zich aan moeten houden bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van de openbare ruimte.

 • Prestatieafspraken Vivare 2019

  pdf, 2MB

  Wij werken samen met Vivare aan goede sociale huurwoningen voor een juiste prijs en onze doelgroep. Voor het jaar 2019 hebben wij de prestatieafspraken geactualiseerd.

 • Bosbeleidsplan 2018-2028

  pdf, 7MB

  Wij hebben ruim 300 hectare bos en natuurterrein in ons beheer. In het bosbeleidsplan beschrijven wij de manier waarop wij het bosbeheer in de gemeente de komende jaren invulling geven.

 • Water- en rioleringsplan

  In het water- en rioleringsplan 'Water stroomt' geven wij een overzicht van de in gemeente Renkum aanwezige voorzieningen, wordt verwezen naar de evaluatie van het rioolbeheer en de eindrapportage van de watervisie.

 • Groenstructuurplan 2017-2027

  In het Groenstructuurplan staat beschreven hoe wij de komende 10 jaar ambities en beleid ten aanzien van groen structuren vastleggen. Hierbij gaat om zowel de visuele als de functionele aspecten van het groen. Het Groenstructuurplan is de kapstok waaraan andere groene plannen en projecten worden opgehangen. Maar ook plannen van andere disciplines zoals civiel kunnen hieraan worden getoetst.

 • Beleidsregels Bibobbeleid 2019

  pdf, 123kB

  De Wet Bibob is een instrument waarmee een bestuursorgaan de integriteit kan controleren met partijen met wie zij van doen heeft. In de Beleidsregels Bibobbeleid 2019 geven we aan in welke gevallen wij de Wet bibob toepassen. Wij passen de Wet Bibob in ieder geval toe bij drank- en horecavergunningen, omgevingsvergunningen boven de € 500.000,- (bouw of milieu), subsidies als dit noodzakelijk is en bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente is betrokken.

 • Evaluatie Sociaal Domein

  pdf, 2MB

  Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening

  pdf, 113kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden bij schuldhulpverlening.

 • Kansen voor alle kinderen

  pdf, 223kB

  Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen. In 'Kansen voor alle kinderen' staat hoe wij invulling geven aan deze taak.

 • Sociale Structuurvisie gemeente Renkum

  pdf, 722kB
 • Beleidsregels reclame openbare ruimte 2018-2022

  pdf, 267kB

  In dit reclamebeleid staan de kaders waarbinnen wij zo optimaal mogelijk gebruik willen maken van de mogelijkheden van reclame.

 • Nota economie Groei bereik je samen

  pdf, 9MB

  Wij willen ondernemers centraal stellen en hen meer ruimte geven om te kunnen ondernemen. Hoe we dat gaan doen staat in de nota economie 'Groei bereik je samen'.

 • Integraal Huisvestingsplan Renkum 2013-2020

  pdf, 1MB

  Huisvestingsplan voor het onderwijs.

 • Beleidsregels uitritten en uitwegen

  pdf, 250kB

  In de beleidsregels staan de inrichtingseisen van uitritten en uitwegen, de procedure en de toetsingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van uitritten en uitwegen.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Renkum

  pdf, 1MB

  Dit is een beleidsnotitie die voor de periode 2010-2020 richting geeft aan de uitvoering op het gebied van verkeer binnen de gemeente. Hierin staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld: doorstroming van verkeer, parkeren, gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar vervoer, fietsverkeer, enz

 • Wegsleepverordening - uitvoeringsbesluit

  pdf, 481kB

  In het uitvoeringsbesluit staat de procedure voor de uitvoering van de wegsleepregeling.

 • Parkeernota 2014 - 2020

  pdf, 2MB

  Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2014 - 2020 vastgesteld. Hierin zijn de uitvoeringsregels voor alle voorkomende parkeeronderwerpen opgenomen.

 • Vuurwerkvrije zones 2018

  17 december 2018, pdf, 396kB
 • Uitvoeringsprogramma Sport

  pdf, 117kB

  Uitwerking van de beleidsvoornemens.

 • Cultuurvisie 2017-2020

  pdf, 154kB

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina