Zoeken

556 resultaten voor ‘’

 • Nota Wonen 2014: Wonen in zes tinten groen

  pdf, 7MB

  In de Nota Wonen verwoordt de gemeente Renkum haar doelen en ambities op gebied van wonen. Ook worden concrete maatregelen genoemd.

 • Subregionale Woonagenda Arnhem eo 2017-2027

  pdf, 722kB

  In de woonagenda staat hoe de gemeenten de komende jaren, samen met andere partijen, werken aan een kwalitatief goed woningaanbod. En hoe zij de opdracht op het gebied van wonen in de regio willen aanpakken.

 • Strategische Visie 2040

  pdf, 534kB

  De Strategische Visie heeft een overkoepelende functie op de economische, sociale en ruimtelijke visies en neemt daarom een bijzondere plek in het gemeentelijk beleid in. Ze vormt als het ware het dak op het gemeentelijke beleidshuis.

 • Welstandsnota

  In de welstandsnota leest u waar de gemeente op let wanneer zij een te bouwen bouwwerk op welstand willen toetsen. De Commissie ruimtelijke kwaliteit gebruikt de welstandsnota om bouwplannen te toetsen. In de bijlage 'Criteria afzien preventief welstandstoezicht' staan gevallen wanneer toetsing niet nodig is.

 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

  pdf, 6MB

  De gemeente heeft beleidsregels over de vraag wanneer wij meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

 • Programma van eisen openbare ruimte

  pdf, 9MB

  In het Standaard Programma van Eisen staan de randvoorwaarden waar projectontwikkelaars, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus enzovoorts, maar ook de gemeente zelf, zich aan moeten houden bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van de openbare ruimte.

 • Prestatieafspraken Vivare 2019

  pdf, 2MB

  Wij werken samen met Vivare aan goede sociale huurwoningen voor een juiste prijs en onze doelgroep. Voor het jaar 2019 hebben wij de prestatieafspraken geactualiseerd.

 • Bosbeleidsplan 2018-2028

  pdf, 7MB

  Wij hebben ruim 300 hectare bos en natuurterrein in ons beheer. In het bosbeleidsplan beschrijven wij de manier waarop wij het bosbeheer in de gemeente de komende jaren invulling geven.

 • Water- en rioleringsplan

  In het water- en rioleringsplan 'Water stroomt' geven wij een overzicht van de in gemeente Renkum aanwezige voorzieningen, wordt verwezen naar de evaluatie van het rioolbeheer en de eindrapportage van de watervisie.

 • Groenstructuurplan 2017-2027

  In het Groenstructuurplan staat beschreven hoe wij de komende 10 jaar ambities en beleid ten aanzien van groen structuren vastleggen. Hierbij gaat om zowel de visuele als de functionele aspecten van het groen. Het Groenstructuurplan is de kapstok waaraan andere groene plannen en projecten worden opgehangen. Maar ook plannen van andere disciplines zoals civiel kunnen hieraan worden getoetst.

 • Beleidsregels Bibobbeleid 2019

  pdf, 123kB

  De Wet Bibob is een instrument waarmee een bestuursorgaan de integriteit kan controleren met partijen met wie zij van doen heeft. In de Beleidsregels Bibobbeleid 2019 geven we aan in welke gevallen wij de Wet bibob toepassen. Wij passen de Wet Bibob in ieder geval toe bij drank- en horecavergunningen, omgevingsvergunningen boven de € 500.000,- (bouw of milieu), subsidies als dit noodzakelijk is en bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente is betrokken.

 • Evaluatie Sociaal Domein

  pdf, 2MB

  Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening

  pdf, 113kB

  In de beleidsregels staan de regels die gelden bij schuldhulpverlening.

 • Kansen voor alle kinderen

  pdf, 223kB

  Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen. In 'Kansen voor alle kinderen' staat hoe wij invulling geven aan deze taak.

 • Sociale Structuurvisie gemeente Renkum

  pdf, 722kB
 • Beleidsregels reclame openbare ruimte 2018-2022

  pdf, 267kB

  In dit reclamebeleid staan de kaders waarbinnen wij zo optimaal mogelijk gebruik willen maken van de mogelijkheden van reclame.

 • Nota economie Groei bereik je samen

  pdf, 9MB

  Wij willen ondernemers centraal stellen en hen meer ruimte geven om te kunnen ondernemen. Hoe we dat gaan doen staat in de nota economie 'Groei bereik je samen'.

 • Integraal Huisvestingsplan Renkum 2013-2020

  pdf, 1MB

  Huisvestingsplan voor het onderwijs.

 • Beleidsregels uitritten en uitwegen

  pdf, 250kB

  In de beleidsregels staan de inrichtingseisen van uitritten en uitwegen, de procedure en de toetsingscriteria voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van uitritten en uitwegen.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Renkum

  pdf, 1MB

  Dit is een beleidsnotitie die voor de periode 2010-2020 richting geeft aan de uitvoering op het gebied van verkeer binnen de gemeente. Hierin staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld: doorstroming van verkeer, parkeren, gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar vervoer, fietsverkeer, enz

 • Wegsleepverordening - uitvoeringsbesluit

  pdf, 481kB

  In het uitvoeringsbesluit staat de procedure voor de uitvoering van de wegsleepregeling.

 • Parkeernota 2014 - 2020

  pdf, 2MB

  Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2014 - 2020 vastgesteld. Hierin zijn de uitvoeringsregels voor alle voorkomende parkeeronderwerpen opgenomen.

 • Vuurwerkvrije zones 2018

  17 december 2018, pdf, 396kB
 • Uitvoeringsprogramma Sport

  pdf, 117kB

  Uitwerking van de beleidsvoornemens.

 • Cultuurvisie 2017-2020

  pdf, 154kB
 • Cultuurvisie 2017-2020 uitvoeringsplan

  pdf, 172kB
 • Routekaart Op weg naar een klimaatneutraal 2040

  pdf, 644kB

  Wij hebben de ambitie om in 2040 een klimaat-neutrale gemeente te zijn. De routekaart is het stappenplan hoe we deze ambitie willen bereiken.

 • Uitvoeringsprogramma Op weg naar een Klimaatneutraal 2040

  pdf, 451kB

  In het uitvoeringsprogramma staat een overzicht van projecten en activiteiten die wij oppakken in 2017 en 2018 om te komen tot een klimaat-neutrale gemeente in 2040.

 • Renkums Beekdal (buitengebied)

 • Woonschepenhaven Rosande 2007 (buitengebied)

 • Verbod wonen in bijgebouwen 2009 (algemeen)

 • Bestemmingsplan Mantelzorg 2010 (algemeen)

 • Buitengebied, (correctieve) herziening 2008 (buitengebied)

 • Eenvoudige maatregelen

  Veilig wonen dat wil toch iedereen? U kunt zelf een aantal simpele maatregelen nemen om uw woning veiliger te maken.

 • Energie besparen

  Er zijn allerlei mogelijkheden voor een energiezuinig en duurzaam huis.

 • Huistest

  Wilt u weten of uw woning voldoet aan uw wensen op het gebied van gemak, comfort, veiligheid en duurzaamheid? Doe dan de gratis Gelderse Huistest.

 • Ondernemers Gilde Renkum

  Het Ondernemers Gilde Renkum is een groep maatschappelijk betrokken ondernemers in de gemeente Renkum die zich inzet voor een leefbare woonomgeving.

 • Persoonlijk advies

  Wilt u graag een persoonlijk advies? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

 • Praktische oplossingen

  U kunt denken aan het wegwerken van kabels, het verlagen van drempels.

 • Rioolvervanging Keijenbergseweg

  Het riool in de Keijenbergseweg tussen de Waterweg en de Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum is slecht.

 • NRD Doorwerth Groene Waarden

  pdf, 1MB
 • Verbeelding ontwerp BP Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen

  20 mei 2019, pdf, 1MB
 • Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen, toelichting en regels

  20 mei 2019, pdf, 2MB
 • Verbeelding ontwerp-BP Valkenburglaan 1, 2019

  28 mei 2019, pdf, 226kB
 • Valkenburglaan 1, 2019 bijlagen, toelichting en regels

  28 mei 2019, pdf, 4MB
 • Smurfit Kappa Parenco pakt ervaren geurhinder aan

  10 januari 2019

  Persbericht van Smurfit Kappa Parenco van maandag 7 januari 2019.

 • Reactie op persbericht Parenco

  10 januari 2019

  Op maandag 7 januari 2019 publiceerde Parenco een persbericht waarin zij aankondigen de geurhinder concreet aan te pakken. De eerste ingrijpende aanpassingen in het proces zijn gedaan.

 • Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen natronloog tank 9 november 2018

  17 januari 2019, pdf, 1MB
 • Raadsvragen CDA 3 december 2018

  17 januari 2019, pdf, 261kB
 • Raadsvragen GemeenteBelangen oppompen grondwater en grondwaterpeil

  13 mei 2019, pdf, 223kB
 • Brief over Parenco van B&W aan gemeenteraad

  18 juni 2019, pdf, 1MB
 • Terrasvergunning

  Wilt u als horecaondernemer een terras exploiteren? Dan heeft u daarvoor een terrasvergunning nodig.

 • Speelautomaten

  Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig.

 • Toeristenbelasting

  Als u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers verhuurt dan moet u toeristenbelasting betalen. U kunt de belasting bij de overnachtingsprijs optellen. U draagt de belasting af aan de gemeente.

 • Reclamebelasting

  Oosterbeekse en Renkumse ondernemers en winkeliers betalen reclamebelasting.

 • Afvalstoffenheffing bedrijven

  Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het laten inzamelen van hun bedrijfsafval.

 • Airborne Museum Hartenstein

  Hét museum over de Slag om Arnhem van september 1944, gehuisvest in de imposante 19e eeuwse Villa Hartenstein, biedt 1.700 m2 historie en beleving. Villa Hartenstein is het voormalig hoofdkwartier van de Britten tijdens de Slag om Arnhem.

 • Herdenking Slag om Arnhem

  Ieder jaar herdenken we in het 3e weekend van september de Slag op Arnhem tijdens Airborne herdenkingen.

 • Airborne Wandeltocht

  Ter nagedachtenis van de gevallenen in de Slag om Arnhem is elk jaar op de 1e zaterdag in september de Airborne Wandeltocht.

 • Feiten en cijfers

  Aantal inwoners en andere statistische informatie.

 • Logo, wapen en vlag

  Informatie over het ontwerp en de geschiedenis van het gemeentelogo, het wapen en de vlag.

 • Kunstenaarskolonie

  Het fantastische landschap van onze gemeente was decennia lang een bron van inspiratie voor een groot aantal kunstenaars. Tegenwoordig raken hedendaagse kunstenaars nog steeds geïnspireerd om hier hun beeldende kunst uit te oefenen.

 • Musea

  In onze gemeente zijn 4 zelfstandige musea.

 • Activiteiten

  Informatie over locaties waar culturele activiteiten worden georganiseerd.

 • Kunst in de openbare ruimte

  In onze gemeente staan vele kunstwerken. Via de website Beelden van Gelderland kunt u informatie krijgen over deze kunstwerken.

 • Exposities

  Informatie over verschillende expositieruimtes waar (lokale) kunstenaars hun werk exposeren.

 • Golf

  Mensen die een balletje willen slaan kunnen terecht op Golfclub Heelsum.

 • Welkom in de gemeente Renkum

  Er is in Nederland een plek waar je een ‘Hemelse berg’ kunt beklimmen, waar je kunt fietsen over de Italiaanse weg, waar je kunt genieten van diverse landschappen in het aan de natuur terug gegeven Renkums Beekdal en kunt dwalen door de donkere beukenlanen bij Quadenoord.

 • Welkom

 • Wandelen

  In de gemeente Renkum zijn verschillende korte wandelroutes.

 • Kamperen buiten een erkend kampeerterrein

  Wilt u kamperen op een niet erkend kampeerterrein? Dan moet u van de gemeente toestemming hebben om buiten een kampeerterrein te kamperen.

 • Fietsen

  Er zijn veel mooie fietsroutes in de gemeente Renkum.

 • Kinderboerderij

  Ontmoet de minischaapjes, konijntjes, geiten, Billy het hangbuikzwijn, een trotse pauw en nog veel meer dieren bij Kinderboerderij Heidestein.

 • Markten

  In Oosterbeek, Renkum en Wolfheze is iedere week markt.

 • Ondernemersverenigingen

  In de meeste dorpen zijn winkeliers- of ondernemersverenigingen actief.

 • Accountmanager Bedrijven

  Wij willen ondernemers graag laten ondernemen. Een goede en directe dienstverlening staat hierbij hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een accountmanager bedrijven.

 • Ondernemersplein

  Het Ondernemersplein is het informatiepunt van de overheid voor ondernemers.

 • Subsidie gevelverbetering en buitenruimte bedrijfskavels

  Bedrijven of eigenaren van een bedrijfspand op de bedrijventerreinen Cardanuslaan in Doorwerth of Schaapsdrift in Renkum kunnen tot en met 1 oktober 2019 een subsidie aanvragen voor het opknappen van de gevel van het bedrijfspand en/of de buitenruimte (het voorterrein) van de bedrijfskavel.

 • Werken over de grens

  Wilt u over grens gaan werken dan vraagt u zich wellicht af welke consequenties dat heeft voor de belasting zorgverzekering en uw pensioen.

 • Advies voor ondernemers in moeilijke tijd

  Uw bedrijf kent moeilijke tijden? Ga naar 155-Help-een-bedrijf voor gratis advies.

 • Kinderopvang starten

  Informatie over het starten van formele kinderopvang.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend.

 • Werkervaringsplek aanbieden

  Heeft u een werkervaringsplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich welkom voelen?

 • WerkgeversServicepunt

  Bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Foodvalley staat u als werkgever voorop. Wij denken graag met u mee in de ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie waarbij wij oog hebben voor uw ambities en doelstellingen.

 • Inkoop en aanbesteding in Renkum

  Wij proberen bij opdrachten voor leveringen en/of diensten zoveel mogelijk lokale ondernemers een kans te geven. Voorop staat het belang van een ‘eerlijk speelveld’.

 • Aanbestedingen

  De Europese aanbestedingen van de gemeente Renkum worden aangekondigd en gepubliceerd op de aanbestedingskalender en eventueel in andere media.

 • Facturering

  Informatie voor als u ons een factuur wilt sturen.

 • Inkoopvoorwaarden

  De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Renkum zijn gebaseerd op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • Winkeltijden

  Winkels mogen op alle dagen van de week, dus ook op zondag, open zijn.

 • Marktvergunning

  In Oosterbeek, Renkum en Wolfheze is er een weekmarkt.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

 • Winkelcentra

  In onze gemeente zijn een aantal winkelcentra. Iedere inwoner kan op redelijke afstand van zijn of haar woning inkopen doen.

 • Uitstallingen

  In onze gemeente gelden regels voor het plaatsen van uitstallingen op of aan de openbare weg.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

 • Bestuur

 • Nieuwspagina

 • Parkeren

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze website. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, kunt u een Wob-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke informatie openbaar te maken.

 • Actueel

  De 5 laatst geplaatste berichten bij Laatste nieuws

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina