Zoeken

549 resultaten voor ‘’

 • Vertrouwenspersoon jeugd

  Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ondervindt met de gemeente, hulpverlener of instelling als het gaat om geboden jeugdhulp. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland.

 • Welkom

 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur ’s nachts. Het afsteken van vuurwerk is niet overal toegestaan.

 • Wandelen

  In de gemeente Renkum zijn verschillende korte wandelroutes.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? In bepaalde gevallen kunt u die tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Park Bato's wijk

  Park Bato’s wijk, gelegen tussen de Fangmanweg en de Geelkerkenkamp in Oosterbeek heeft een rijk verleden.

 • Vrijwilligerswerk met een uitkering

  Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat belangrijk u vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

 • Notulen Wmo-adviesraad 23 mei 2017

  28 juni 2017, pdf, 72kB
 • Kamperen buiten een erkend kampeerterrein

  Wilt u kamperen op een niet erkend kampeerterrein? Dan moet u van de gemeente toestemming hebben om buiten een kampeerterrein te kamperen.

 • Raadsleden

  De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 7 politieke partijen.

 • Reactie gemeente op advies Wet Taaleis en concept Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening P-wet e.a. 2015

  pdf, 896kB
 • Bij-vriendelijk tuinieren

  Met eenvoudige aanpassingen in uw tuin of op uw balkon kunt u de leefsituatie van de bij verbeteren.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Buurtpreventie via WhatsApp om uw buurt of wijk veiliger te maken.

 • Parkeren grote voertuigen

  In onze gemeente is het parkeren van grote voertuigen verboden behalve in een aantal straten en gebieden.

 • Reactie op persbericht Parenco

  10 januari 2019

  Op maandag 7 januari 2019 publiceerde Parenco een persbericht waarin zij aankondigen de geurhinder concreet aan te pakken. De eerste ingrijpende aanpassingen in het proces zijn gedaan.

 • Mantelzorgwoning

  In onze gemeente is het mogelijk om een mantelzorgwoning te plaatsen.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Kent u iemand uit de gemeente Renkum die een Koninklijke onderscheiding verdient? U kunt hem of haar daarvoor voordragen. Voor 1 juni 2019 kunt u iemand voordragen voor de lintjesregen in april 2020.

 • Rioolaansluiting

  Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Renkum. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Gezinsondersteuning Kinderopvang

  Gezinsondersteuning Kinderopvang is voor gezinnen waarbij tijdelijke ondersteuning bij de opvoeding/verzorging van kinderen nodig is en opvang binnen het eigen netwerk niet mogelijk is.

 • Grof huis- en tuinafval

  Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past.

 • Welstandsnota

  In de welstandsnota leest u waar de gemeente op let wanneer zij een te bouwen bouwwerk op welstand willen toetsen. De Commissie ruimtelijke kwaliteit gebruikt de welstandsnota om bouwplannen te toetsen. In de bijlage 'Criteria afzien preventief welstandstoezicht' staan gevallen wanneer toetsing niet nodig is.

 • Regels voor hondenbezitters

  In de ogen van veel mensen zijn honden gezellige huisdieren. Toch ondervindt bijna iedereen wel eens ongemak van bijvoorbeeld hondenpoep of geblaf. Daarom hebben wij regels voor hondenbezitters opgesteld om de overlast tot een minimum te beperken.

 • Renkumse Klompenpaden erg in trek

  11 april 2019

  De Renkumse Klompenpaden zijn erg populair bij wandelaars. In 2018 hebben naar schatting bijna 57.000 wandelaars 1 of meer van onze 4 klompenpaden bewandeld.

 • Wat kunt u zelf doen?

  Het allerbeste is om geen hout meer te stoken. Maakt u toch uw open haard, vuurkorf of houtkachel aan? Stook dan bewust. Wij geven u een aantal tips.

 • Werkcafé

  Heb je vragen over werk? Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Of ben je als werkgever op zoek naar talent en sta je voor sociaal verantwoord ondernemen? Dan kan het Werkcafé iets voor jou betekenen.

 • Routebeschrijving

  Route naar het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

 • Informatie van andere instanties

  Op verschillende (rijks)overheidwebsites vindt u meer informatie over het stoken met hout en stookoverlast.

 • Vuurwerkvrije zones 2018

  17 december 2018, pdf, 396kB
 • Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen natronloog tank 9 november 2018

  17 januari 2019, pdf, 1MB
 • Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

  Als u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treft aan uw pand(en) of schoolgebouw(en) kunt u daarvoor een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  Parkeren in onze gemeente is gratis. In een deel van het centrum van Oosterbeek is een blauwe zone ingesteld. Daar mag u maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf.

 • Achternaam wijzigen

 • Reactie gemeente op advies aanbesteding inkoop doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen

  pdf, 819kB
 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Verordeningen

  Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.

 • Uitvaart

  07 augustus 2014
 • Boodschappenservice

  In de gemeente Renkum zijn meerdere (particuliere) initiatieven voor hulp bij het boodschappen doen.

 • Afkoppelen regenwater: de voordelen

  De voordelen van afkoppelen regenwater op een rij.

 • Logo, wapen en vlag

  Informatie over het ontwerp en de geschiedenis van het gemeentelogo, het wapen en de vlag.

 • Aula's

 • Documenten

 • Verkeersontheffing

  Een verkeersontheffing vraagt u aan, als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat altijd verboden is.

 • Fietsen

  Er zijn veel mooie fietsroutes in de gemeente Renkum.

 • Milieuklachten melden

  Milieuklachten veroorzaakt door bedrijven meldt u bij de provincie.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Voor de visumaanvraag van een persoon uit het buitenland is soms een garantstelling nodig.

 • Praktische oplossingen

  U kunt denken aan het wegwerken van kabels, het verlagen van drempels.

 • Carnegie Heldenfonds

  Een onderscheiding voor helden.

 • Veranderingen in het buitenland

  Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente.

 • Ov-kennismaking

  Onder begeleiding van Connexxion krijgen leerlingen een rondleiding op onder andere het busstation in Arnhem, in de bus, in het Trolley-bus museum en in de werkplaats.

 • GelrePas

  De gemeente Renkum is aangesloten bij de GelrePas. Dit is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. De Gelrepas is gratis.

 • Amateurkunst

 • Contact

  Voor vragen en informatie over Parenco kunt u contact opnemen.

 • Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

  Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben zijn niet meer leerplichtig.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen of verblijven en in het land van herkomst geen reisdocument kunnen krijgen.

 • Ov-coach

  Een speciale app, de ov-coach, helpt kinderen, ook met een vorm van autisme, zelfstandig naar school te reizen.

 • Wat u zelf kunt doen

  Beginnende financiële problemen kunt u vaak zelf oplossen. Een aantal websites met tips over hoe u financiële problemen kunt voorkomen of oplossen.

 • Verloren en gevonden

  Heeft u sleutels, tassen, een fiets of andere waardevolle spullen verloren of gevonden dan kunt u die zoeken of aangeven op www.ilost.nl.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

 • Outdoor Fitness

  Beweegpad met outdoor fitnesstoestellen in Sportpark Hartenstein.

 • Wijkagenten politie

  De gemeente Renkum heeft 6 wijkagenten. De wijkagenten zijn gehuisvest in het politiebureau, Ritzemabosweg 37a in Wageningen.

 • Oudejaarszaalvoetbaltoernooi

  Op maandag 30 december 2019 organiseert het Sport- en Beweegteam Renkum in samenwerking met Dynamo jeugdwerk het Oudejaarszaalvoetbaltoernooi 2019.

 • Kansen voor alle kinderen

  pdf, 223kB

  Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen dan voor volwassenen. In 'Kansen voor alle kinderen' staat hoe wij invulling geven aan deze taak.

 • Airborne Wandeltocht

  Ter nagedachtenis van de gevallenen in de Slag om Arnhem is elk jaar op de 1e zaterdag in september de Airborne Wandeltocht.

 • Uitkeringsfraude

  Uitkeringen moeten terecht komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom worden overtredingen van de uitkeringsregels streng bestraft.

 • Programma van eisen openbare ruimte

  pdf, 9MB

  In het Standaard Programma van Eisen staan de randvoorwaarden waar projectontwikkelaars, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus enzovoorts, maar ook de gemeente zelf, zich aan moeten houden bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van de openbare ruimte.

 • Veelgestelde vragen begraven

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

 • Waarmerken kopie document

  Met een stempel en een handtekening kunnen wij een kopie van uw document waarmerken.

 • Trouwen of partnerschap registreren

  Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dat eerst melden. Is uw ceremonie niet in het gemeentehuis leg dan eerst bij de locatie van uw keuze de datum en tijdstip vast.

 • Water- en rioleringsplan

  In het water- en rioleringsplan 'Water stroomt' geven wij een overzicht van de in gemeente Renkum aanwezige voorzieningen, wordt verwezen naar de evaluatie van het rioolbeheer en de eindrapportage van de watervisie.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest indienen.

 • Bestemmingsplan Mantelzorg 2010 (algemeen)

 • Verlof van school

  Naast de normale schoolvakanties zijn er 3 vormen van verlof: vakantieverlof, verlof om andere belangrijke redenen en vrij voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging.

 • Sociale Structuurvisie gemeente Renkum

  pdf, 722kB
 • Koninklijke Erepenning

  Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen.

 • Achternaam kind

  Ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. De naamskeuze kan niet meer worden teruggedraaid.

 • Gecontracteerde aanbieders

  Als u voor Ondersteuning Thuis in aanmerking komt heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgaanbieder die bij u past.

 • Asbestemmingen

 • Verkeer

  Hierover volgt spoedig meer informatie.

 • Bewust Wonen

  Uw woning moet een plek zijn waar u zich fijn en veilig voelt.

 • Afvalbrengstation

  Het Afvalbrengstation Veentjesbrug is voor inwoners van de gemeente Renkum.

 • Agenda Wmo-adviesraad 13 maart 2018

  01 maart 2018, pdf, 44kB
 • Eenvoudige maatregelen

  Veilig wonen dat wil toch iedereen? U kunt zelf een aantal simpele maatregelen nemen om uw woning veiliger te maken.

 • Hennepkwekerij aangetroffen aan Veentjesbrug 3 in Heelsum

  07 maart 2019

  Op 6 maart 2019 is aan de Veentjesbrug 3 in Heelsum een hennepkwekerij aangetroffen

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Wij maken bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

 • Vrijwilligersverzekering

 • RSS Nieuws

 • Park Hartenstein

  Rijksmonument Park Hartenstein ligt zuidelijk van de Utrechtseweg in Oosterbeek en heeft een oppervlakte van zo’n 11 hectare.

 • Renkums Beekdal

  In het Renkums Beekdal maakte industrie plaats voor natuur.

 • Parkeren campers, caravans en aanhangwagens

  Campers, caravans en aanhangwagens mogen maximaal 3 werkdagen worden geparkeerd aan de openbare weg. Dit geldt ook voor voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,60 meter.

 • Nieuwe toeristische bewegwijzering

  18 maart 2019

  In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat gemeente Renkum uiterlijk 2019 een nieuw toeristische en recreatieve bewegwijzering plaatst om bezoekers eenduidig, herkenbaar en veilig de weg te wijzen naar toeristische objecten. Met het uitvoeringsplan ‘Toeristische bewegwijzering’ wordt daar uitvoering aan gegeven.

 • 3B4

  Het woningbouwproject 3B4 ligt in Renkum. De grenzen van het gebied zijn de Bram Streeflandweg, Meester van Damweg en de Hogenkampseweg.

 • Reactie op advies Toegankelijkheid Centrale Hal gemeentehuis

  pdf, 647kB
 • Politie waarschuwt voor woninginbraken

  08 mei 2019

  Op dit moment is er een reeks van woninginbraken in onze gemeente. De inbraken gebeuren veel overdag en met name in de middag. De politie waarschuwt u hiervoor en vraagt u maatregelen te nemen om een inbraak te voorkomen. Ook vraagt de politie u alert te zijn op verdachte personen of situaties. Bel bij onraad 112.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  Japanse duizendknoop is als tuinplant naar Europa gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd. Na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verwilderen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag) is een geldbedrag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben zonder uitzicht op inkomensverbetering.

 • Maaltijdvoorziening

  Als u (tijdelijk) niet in staat bent om thuis zelf een maaltijd te bereiden, of als u dat niet goed afgaat, dan kunt u via maaltijdservice een maaltijd thuis laten bezorgen.

 • Parkeernota 2014 - 2020

  pdf, 2MB

  Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2014 - 2020 vastgesteld. Hierin zijn de uitvoeringsregels voor alle voorkomende parkeeronderwerpen opgenomen.

 • Trouwlocaties en tarieven

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina