Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022

Voortgang: 0%.

Algemene informatie

Invullen digitaal formulier

In de bovenbalk ziet u een voortgangsbalkje staan met procenten. Deze geeft aan hoe ver u bent met het invullen van het formulier.

U kunt het formulier tussentijds niet opslaan. Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier een beperkte tijd open laten staan. Als er 15 minuten geen activiteit plaatsvindt in het formulier, wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. U moet dan de gegevens opnieuw invoeren. Het is daarom verstandig om de informatie die u moet invoeren, van te voren op te zoeken en klaar te leggen. 

Krijgt u geen automatische ontvangstbevestiging na het indienen van het formulier?

Als de meegestuurde bewijsstukken in totaal meer dan circa 10Mb groot zijn, wordt de email soms geweigerd door uw emailbox. Dit heeft te maken met de instellingen van uw eigen emailbox. Wij krijgen de aanvraag wel binnen in de gemeentelijke emailbox en zullen u handmatig per email bevestigen dat wij de aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Daar kunnen 1 of 2 dagen overheen gaan. 

Mee te sturen informatie

Lever van u (en van uw partner) de volgende bewijsstukken in (voor zover van toepassing):

 1. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf (geen rijbewijs);
 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner (geen rijbewijs); 
 3. Bewijsstukken van het inkomen:
  • Meest recente salarisspecificatie of salarisstrook
  • Meest recente jaarrekening/omzetbelasting
  • Meest recente uitkeringsspecificatie
  • Meest recente pensioenspecificatie
  • Meest recente overboeking partneralimentatie of echtscheidingsconvenant
  • Meest recente overboeking kinderalimentatie of ouderschapsplan
  • Meest recente beschikking Belastingdienst inzake heffingskorting;
 4. Bankafschriften van de laatste maand van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam; 
 5. Een kopie van de eerder toegekende beschikking eenmalige energietoeslag; 
 6. Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.