Werken over de grens

Wilt u over grens gaan werken dan vraagt u zich wellicht af welke consequenties dat heeft voor de belasting zorgverzekering en uw pensioen.

Ook als u werkgever ben en personeel wilt aannemen uit een buurland heeft u misschien wel vragen over rechten en plichten, de waarde van een buitenlands diploma of over de afdracht van premies of ontslag van een buitenlandse werknemer.

Meer informatie

Bent u van plan te gaan werken over de grens of wilt u personeel aannemen uit een buurland, kijk dan op de website www.euregio.org of neem contact op via e-mail gip@euregio.org.