Verlenging Tozo 5

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 5). 

Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 oktober 2021. U kunt Tozo 5 aanvragen voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Waarom een verlenging van de Tozo?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging Tozo 5 kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt uiterlijk tot en met 30 september 2021. Ontvangt u tot en met juni 2021 een Tozo 4 uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 5 uitkering aansluitend vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo uitkering ook later laten ingaan of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

Ja dat kan binnen de looptijd van de betreffende Tozo aanvraag. Voor Tozo 5 geldt het volgende: vanaf 1 juli 2021 kunt u de uitkering aanvragen met terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand min 1 maand, maar niet eerder dan de startdatum van 1 juli 2021. Voorbeeld: Op 1 augustus 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 juli 2021. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 5 nog aanvragen te doen voor Tozo 4 (dus voor de maanden april, mei, juni 2021).

Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1536,34 per maand uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen. 

Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kan alleen als u nog geen lening óf geen maximale (€ 10.157) lening heeft gehad. Ook mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement.

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf

Dit komt omdat uw eigen situatie inmiddels anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Mochten wij aanvullende gegevens van u nodig hebben, dan zullen wij contact met u opnemen.

Bewijsstukken toevoegen

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de een aantalbewijsstukken nodig. Onder het kopje 'meenemen' elders op deze pagina leest u wat u moet voorbereiden om de aanvraag te kunnen doen. 
Bij de aanvraag van een voorgaande Tozo uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. Mochten wij meer gegevens nodig hebben, dan zullen wij u hierom vragen. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de Tozo uitkering te beoordelen.

Let op! 

Het verkorte aanvraagformulier Tozo 5 kunt u uitsluitend gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 of Tozo 4 heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen, zit tussen de twee Tozo uitkeringen meer dan 3 maanden, of wilt u (een aanvulling op het) bedrijfskapitaal aanvragen, dien dan een nieuwe aanvraag in.

Digitaal formulier

Verlenging Tozo 5 inkomensondersteuning

Wat moet u bij de hand hebben of bijvoegen tijdens de aanvraag?

Verlenging Tozo

Gegevens van uw partner (alleen als u gehuwd/samenwonend bent) 

 • Volledige naam partner (voorletters en achternaam) 
 • Burgerservicenummer van uw partner 
 • Geboortedatum van uzelf en uw partner 
 • Digitale kopie ID-bewijs/paspoort (geen rijbewijs) van uw partner 

Inkomen 

 • Informatie over de (geschatte) netto inkomsten vanuit uw onderneming in de maanden waarvoor u een aanvraag doet;
 • Bewijsstukken van uw eventuele overige netto inkomsten, bijvoorbeeld uit parttime werk.
 • Geschatte netto inkomen van uw evt. partner over de maanden waarvoor u een aanvraag doet.
 • Kopie bankpas of bankafschrift van de afgelopen maand waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar is. Het IBAN nummer moet op uw privé-naam staan. Op deze bankrekening wordt de aanvullende inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal gestort.

Bedrijfskapitaal Tozo

Gegevens van uw partner (alleen als u gehuwd/samenwonend bent)

 • Volledige naam partner (voorletters en achternaam) 
 • Burgerservicenummer van uw partner 
 • Geboortedatum van uw partner 
 • Digitale kopie ID-bewijs/paspoort (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner 

Gegevens bedrijf 

 • KvK nummer 
 • Rechtsvorm van uw bedrijf 
 • Startdatum onderneming 

Alleen als uw bedrijf is gevestigd is in het buitenland 

Dwz. in één van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. 

 • Datum en evt. registratienummer en organisatie waar uw bedrijf is geregistreerd in het vestigingsland. 
 • Bewijs van inschrijving in het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register van het land waar uw bedrijf gevestigd is. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Als u in dit land niet verplicht bent u te registreren, voeg dan een bewijsstuk bij waaruit blijkt dat u op of na 17 maart 2020 actief was in uw bedrijf of zelfstandig beroep, bijvoorbeeld een factuur of belastingaangifte. 

Gegevens Bedrijfsuren 

Meest recente jaarrekening (als u die heeft) of aangifte inkomstenbelasting. 

Bedrijfskapitaal 

 • Bewijsstukken van de zakelijke kosten die u dringend moet betalen, die niet uit liquide middelen of uit het noodfonds van 4000 euro betaald kunnen worden. Hieruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de zakelijke bankafschriften van januari 2020 tot en met heden, de jaarrekening van 2019 en/of een maandelijkse liquiditeitsbegroting (overzicht inkomsten en uitgaven per maand).
 • Digitale kopie bankpas of bankafschrift waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar is. Het IBAN nummer moet op de naam van uw onderneming staan. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Veelgestelde vragen bij het invullen van de Tozo aanvraag

De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen

Hulp door SamenZP

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Loopt u vast bij het aanvragen van een maatregel? Bent u onzeker of u het formulier wel goed heeft ingevuld? U kunt hulp vragen bij Stichting SamenZP door een mail te sturen naar info@renkumonderneemt.nl. Zet in het bericht uw vraag en telefoonnummer. SamenZP neemt zo snel mogelijk contact met u op. Samen ZP kan u helpen met het invullen van de formulieren, versturen van brieven en de benodigde bijlagen. Dat kan per telefoon, mail of op afstand met de computer.

Alle steunmaatregelen

Wilt u informatie over alle steunmaatregelen voor ondernemers? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.