Verlenging Tozo 4

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 4).

Lees onderstaande informatie goed door voordat u de Tozo verlenging online aanvraagt. Het verkorte aanvraagformulier Tozo 4 kunt u uitsluitend gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3 heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.

 

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt uiterlijk tot en met 30 juni 2021. Ontvangt u tot en met maart 2021 een Tozo 3 uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 4 uitkering aansluitend vanaf 1 april 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 4 uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

Vanaf 1 april 2021 kunt u een Tozo- uitkering levensonderhoud aanvragen met terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand min 1 maand, maar niet eerder dan de startdatum van 1 april 2021. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (voor de maanden januari tot en met maart 2021).

Wat zijn de voorwaarden om verlenging te krijgen?

  • Het verkorte aanvraagformulier Tozo 4 kunt u uitsluitend gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3 heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.
  • Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1536,34 per maand uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen. 
  • Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kan alleen als u nog geen lening óf geen maximale (€ 10.157) lening heeft gehad.. Ook mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement.

Bij de aanvraag van de 1e Tozo uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. Mochten wij meer gegevens nodig hebben, dan zullen wij u hierom vragen. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

Aanvragen

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Mochten wij aanvullende gegevens van u nodig hebben, dan zullen wij contact met u opnemen.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de een aantalbewijsstukken nodig. In het document Wat moet u bij de hand hebben of bijvoegen tijdens de aanvraag Tozo (pdf. 147 kB) leest u wat u moet voorbereiden om de aanvraag te kunnen doen. Let op! Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen, dien dan een nieuwe aanvraag in.

Digitaal formulier Aanvragen verlenging Tozo4 regeling 

Heeft u vragen of kunt u wel wat hulp gebruiken?

Veelgestelde vragen bij het invullen van de Tozo aanvraag

De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen

Wilt u informatie over alle steunmaatregelen voor ondernemers? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Hulp door SamenZP

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Loopt u vast bij het aanvragen van een maatregel? Bent u onzeker of u het formulier wel goed heeft ingevuld? U kunt hulp vragen bij Stichting SamenZP door een mail te sturen naar info@renkumonderneemt.nl. Zet in het bericht uw vraag en telefoonnummer. SamenZP neemt zo snel mogelijk contact met u op. Samen ZP kan u helpen met het invullen van de formulieren, versturen van brieven en de benodigde bijlagen. Dat kan per telefoon, mail of op afstand met de computer.