Verlenging Tozo regeling (Tozo 2.0)

Ontvangt u op dit moment een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo uitkering)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum. U kunt een verlenging van de Tozo uitkering aanvragen.

Lees onderstaande informatie goed door voordat u de Tozo verlenging online aanvraagt. 

Wanneer gaat de verlenging in? 

Alleen de ondernemers waarbij de Tozo 1 afloopt op 31 mei 2020, kunnen op 1 juni 2020 een verlenging aanvragen voor de Tozo 2. Loopt uw Tozo

uitkering door tot en met 30 juni? Dan kunt u de verlenging aanvragen per 1 juli 2020. U kunt dus een verlenging van uw Tozo uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering.

Let op! Gaat u voor het eerst gebruik maken van de Tozo regeling? Vul dan de nieuwe aanvraag Tozo 2 in.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn voor u de gevolgen van de coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo uitkering voor levensonderhoud.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo uitkering loopt tot en met uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden.

 • Loopt uw huidige Tozo uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september).
 • Loopt uw Tozo uitkering door tot en met 31 juli 2020? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo uitkering met 2 maanden (augustus, september). 
 • Loopt uw Tozo uitkering door tot en met 31 augustus 2020? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo uitkering met 1 maanden (september). 

Bedrijfskapitaal aanvragen

Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van bedrijfskapitaal is verlengd t/m 30 september 2020. In totaal mag € 10.157,- worden uitgekeerd. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,-. Bij het aanvragen van een lening bedrijfskapitaal dient u te verklaren dat er bij uw onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

.Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd: 

 • het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
 • de gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner.

Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. 

Hoeveel bedraagt het sociaal minimum gezinsinkomen?

 

Voor gehuwden en samenwonenden is het sociaal minimum netto per maand:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.503,31
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders is het sociaal minimum netto per maand:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.052,32
 • van 18 tot 21 jaar € 259,78.

Wanneer bent u partners?


U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en: 
  • samen een huishouden heeft; 
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Aanvullende voorwaarden

Bij de aanvraag van de 1e Tozo uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. Mochten wij meer gegevens nodig hebben, dan zullen wij u hierom vragen. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

Aanvragen

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Aanvragen verlenging Tozo regeling 

Let op! Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen, dien dan een nieuwe aanvraag in.

Heeft u vragen of kunt u wel wat hulp gebruiken?

Veelgestelde vragen bij het invullen van de Tozo aanvraag

De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen

Wilt u informatie over alle steunmaatregelen voor ondernemers? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Hulp door SamenZP

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Loopt u vast bij het aanvragen van een maatregel? Bent u onzeker of u het formulier wel goed heeft ingevuld? U kunt hulp vragen bij Stichting SamenZP door een mail te sturen naar info@renkumonderneemt.nl. Zet in het bericht uw vraag en telefoonnummer. SamenZP neemt zo snel mogelijk contact met u op. Samen ZP kan u helpen met het invullen van de formulieren, versturen van brieven en de benodigde bijlagen. Dat kan per telefoon, mail of op afstand met de computer.