Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Tozo 3

Bent u een zzp’er of ondernemer met personeel en komt u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis? U komt mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen uitkering). 

Dit kunt u aanvragen:

  • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.512,90 per maand netto).
  • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). De lening heeft een looptijd van 3 jaar en de rente is 2%. Tot 1 juli 2021 hoeft u niet af te betalen (dit kan wel).

De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wanneer aanvragen?

Van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 kunt u een aanvraag doen voor dezelfde periode. De eerder aangekondigde vermogenstoets is er vanaf gehaald.

Daarna kunt u vanaf 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 een nieuwe aanvraag voor een uitkering levensonderhoud indienen voor maximaal 3 maanden. In die periode zal wel een beperkte vermogenstoets gedaan worden.

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Aanvragen Tozo 3

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. U heeft nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen:

Naar de Nieuwe aanvraag Tozo 3.0

2. U ontvangt op dit moment een Tozo uitkering: 

Het verkorte aanvraagformulier Tozo 3 kunt u uitsluitend gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3 heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden.

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 2 gelden nu ook. Heeft u alleen Tozo 1 aangevraagd? Weet dan dat voor u ook de extra Tozo 2 voorwaarden gelden:

  • Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1.512,90 uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen. 
  • Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kan alleen als u nog geen lening óf geen maximale (€ 10.157) lening heeft gehad, en er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement.

Naar de Verlenging Tozo 3.0

Tozo 4

Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Voorkom problemen, geef wijzigingen en inkomsten door!

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

  • in loondienst gaat werken
  • inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is
  • gaat samenwonen of scheiden, of
  • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u doorgeven via bijzonderebijstand@renkum.nl

Als u niet in aanmerking komt

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of een regeling van de Rijksoverheid.