Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Tozo 4

Bent u een zzp’er of ondernemer met personeel en komt u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis? U komt mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen uitkering). 

Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo (Tozo 4) in. U kunt Tozo 4 aanvragen met terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand min 1 maand, maar niet eerder dan de startdatum van 1 april 2021. Voorbeeld: op 1 mei 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (voor de maanden januari tot en met maart 2021).

Dit kunt u aanvragen:

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. 
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). De lening heeft een looptijd van 3 jaar en de rente is 2%. Tot 1 juli 2021 hoeft u niet af te betalen (dit kan wel).

Hoogte uitkering

De hoogte van de uitkering en de lening zijn afhankelijk van uw financiële situatie. Maximum bedragen uitkering levensonderhoud:

Alleenstaand en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW € 1.075,44
 • van 18 tot 21 jaar € 265,49

Gehuwd:

 • beiden 21 tot AOW € 1.536,34
 • 1 partner 21 tot aow, 1 partner AOW € 1.620,74
 • 1 partner 19-21, 1 partner 21 tot AOW, wel kinderen € 1.340,93
 • 1 partner 19-21, 1 partner 21 tot AOW, geen kinderen € 1.033,66
 • van 18-21, wel kinderen € 838,25
 • van 18-21, geen kinderen € 530,98

Aanvragen Tozo 4

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. U heeft nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen: Naar de Nieuwe aanvraag Tozo 4

2. U ontvangt op dit moment een Tozo uitkering: Naar de Verlenging Tozo 4

Let op:

 • De verlenging Tozo 4 kunt u alleen gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3 heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. 
 • Alle voorwaarden die golden voor Tozo 2 en 3 gelden ook voor Tozo 4. 
 • Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1.536,34 uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen. 
 • Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kan alleen als u nog geen lening óf geen maximale (€ 10.157,-) lening heeft gehad, en er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De (aanvulling op de) lening kunt u niet aanvragen via het formulier Verlenging Tozo 4, maar moet via het formulier Nieuwe aanvraag Tozo 4. 

Voorkom problemen, geef wijzigingen en inkomsten door!

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

 • in loondienst gaat werken
 • inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is
 • gaat samenwonen of scheiden, of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u doorgeven via bijzonderebijstand@renkum.nl

Als u niet in aanmerking komt

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of een regeling van de Rijksoverheid.