Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Ook kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. De hoogte van de uitkering en de lening zijn afhankelijk van uw financiële situatie. 

Dit kunt u aanvragen:

  • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud: Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven een bepaald maximum uitkomen.
  • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen: Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kan alleen als u nog geen lening óf geen maximale (€ 10.157,-) lening heeft gehad, en er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De (aanvulling op de) lening kunt u niet aanvragen via het formulier Verlenging Tozo, maar moet via het formulier Nieuwe aanvraag Tozo. 

Aanvragen Tozo

1. U heeft nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen, of u wilt een (aanvulling op de) lening bedrijfskapitaal: 

Naar de Nieuwe aanvraag Tozo

2. U ontvangt op dit moment een Tozo uitkering: 
De verlenging Tozo kunt u alleen gebruiken als u al een aanvullende uitkering Tozo heeft gehad én de einddatum van die uitkering en de datum waarop u een nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. 

Naar de Verlenging Tozo

Voorkom problemen, geef wijzigingen en inkomsten door!

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door via bijzonderebijstand@renkum.nl. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

  • in loondienst gaat werken;
  • inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is;
  • gaat samenwonen of scheiden, of;
  • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. 

Als u niet in aanmerking komt

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of een regeling van de Rijksoverheid.