Vraag en Antwoord TONK

 

Ik heb al veel langer minder inkomen. Kan ik hiervoor een tegemoetkoming krijgen?

U kunt een tegemoetkoming krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent dat u door de huidige omstandigheden als gevolg van de Coronavirus te maken heeft met een daling van het inkomen van minimaal 30%. Daardoor kunt u de noodzakelijke woonkosten niet meer voldoen.

Is de tegemoetkoming alleen voor de woonlasten?

Ja, alleen de vaste woonlasten die betrekking hebben op de woning komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorbeelden zijn:

  • kosten van huur
  • kosten van de hypotheek(rente)    
  • kosten van elektriciteit, gas en water
Welke kosten worden verrekend in de tegemoetkoming?

Er worden geen kosten verrekend. Wij houden alleen rekening met de kosten bij de vaststelling op de TONK. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Wij verstrekken u een eenmalig bedrag. De hoogte wordt bepaald in het beleid dat hiervoor is vastgesteld. 

Moet ik de tegemoetkoming terugbetalen?

De tegemoetkoming is in principe een gift.

Ik ontvang al een TOZO-uitkering. Kan ik ook de TONK aanvragen?

U heeft mogelijk recht op de TONK. U moet wel zelf een aanvraag indienen hiervoor. Doordat de regeling snel moet worden ingevoerd, kunnen we helaas geen gegevens uit uw TOZO-aanvraag koppelen aan uw TONK-aanvraag. Het kan dus zijn dat u gegevens opnieuw moet aanleveren.

Moet ik verhuizen als ik een aanvraag indien?

Nee, de tegemoetkoming is er juist voor om ervoor te zorgen dat u kunt blijven wonen in uw huur- of koopwoning. 

Ik heb meerdere woningen. Kan ik de tegemoetkoming voor meerdere woningen aanvragen?

Nee, u kunt alleen voor de woning die u zelf bewoont een tegemoetkoming aanvragen.

Waarom moet ik bewijzen meesturen van mijn inkomen in 2020?

Wij stellen de inkomensterugval vast door uw (gezins)inkomen in januari 2020 van vóór de coronacrisis te vergelijken met het (gezins)inkomen met peildatum 1 januari 2021 of de datum van uw aanvraag. 

Ik heb wisselende inkomsten en mijn inkomen van januari 2020 was uitzonderlijk laag. Hoe kan ik dat aangeven?

In het aanvraagformulier kunt u een toelichting hierop geven. Als we meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Wat bedoelen jullie met het inkomen van 1 maand voordat een tegemoetkoming wordt aangevraagd?

Wij willen graag weten wat uw inkomen was voordat u gebruik wilt maken van de TONK. Als u bijvoorbeeld vanaf maart 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand februari 2021. Of als u bijvoorbeeld vanaf januari 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand januari 2021.

Wat bedoelen jullie met specificaties van de inkomstbronnen?

Denk hierbij aan een loonstrook, een betaalspecificatie van een uitkering, een overzicht van uw inkomen of uitgaven, partneralimentatie, kinderalimentatie, inkomen uit verhuur van een woning of een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting 2020 of 2021.

Waarom ontvang ik geen TONK als mijn inkomensterugval lager is dan 30%?

Als uw inkomsten minder dan 30% zijn gedaald, verwachten we dat u zelf nog uw woonkosten kunt betalen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de uitgaven.