Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Hebt u door coronamaatregelen minder inkomsten? Komt u daardoor in de problemen met het betalen van de noodzakelijke woonlasten? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Lees onderstaande informatie goed door voordat u de TONK online aanvraagt. 

Hebt u door coronamaatregelen minder inkomsten? Komt u daardoor in de problemen met het betalen van de noodzakelijke woonlasten? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Waarvoor is de TONK bedoeld?

Om u te helpen bij het betalen van:

 • Huur of hypotheek
 • Kosten van gas, water en elektriciteit.

Heeft u recht op een TONK-uitkering?

Beantwoord de volgende vragen en kijk of u in aanmerking komt voor een TONK-uitkering:

 • bent u inwoner van de gemeente Renkum?
 • bent u 18 jaar of ouder?
 • is uw inkomen 30% of meer gedaald? 
 • is uw inkomen gedaald als gevolg van Corona?
 • bent u nu 40% van uw inkomen of meer kwijt aan woonkosten?

Heeft u een of meerdere vragen met nee beantwoord? Dan komt u niet in aanmerking. Zijn deze vragen met ja beantwoord? Kijk dan hieronder voor de verdere voorwaarden en voor de aanvraag. 

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De TONK is een eenmalig bedrag. Het bedrag kunt u vrij besteden. 

Bent u alleenstaand? Dan is de hoogte van de TONK € 1.000,-. Bent u een alleenstaande ouder of heeft u een partner waarmee u samen een huishouden vormt? Dan is de hoogte van TONK € 1.250,-.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK-uitkering?

 • U heeft op dit moment minimaal 30% minder (gezins)inkomen dan op 1 januari 2020. U vergelijkt daarvoor 1 januari 2020 mét de maand waarin u de aanvraag indient, deze maand moet liggen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
 • Uw noodzakelijke kosten van het bestaan zoals huur, hypotheek(rente) voor de zelf bewoonde woning, gas/water/elektra, zijn meer dan 40% van uw huidige inkomen.
 • Uw verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of 
 • op hetzelfde adres woont en: 
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;    
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Welk inkomen telt mee voor de TONK?

 1. uw netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep (zie hierna hoe u dat precies vaststelt); 
 2. inkomsten uit werk waarvoor salaris wordt ontvangen; 
 3. uitkeringen zoals WW, Ziektewet, WIA, Wajong, IOW, WAO, WAZ, Anw, wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), TOZO, buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ (dat loopt tot en met maart 2021) en het Duitse ‘Arbeitslosengeld’. 
 4. de TOFA-uitkering; 
 5. de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar; 
 6. de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis ; 
 7. inkomsten uit (onder)verhuur en kostgeld; 
 8. inkomsten uit een PGB voor zorg die door jou wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is; 
 9. inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend); 
 10. partner- en kinderalimentatie; 
 11. periodieke giften; 
 12. pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en dat uitgekeerd wordt of uitkeringen uit een lijfrenteproduct. U mag van deze uitkeringen per maand als alleenstaande € 20,85 of als u een partner hebt € 41,70 aftrekken. 
 13. studiefinanciering 
 14. inkomen van uw partner (daarvoor geldt hetzelfde als hierboven), bijvoorbeeld het salaris van uw partner, de WW uitkering van uw partner of de AOW uitkering van uw partner en eventuele AOW-partnertoeslag. 

Wat niet mee telt als inkomen voor de TONK?

 1. toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag); 
 2. kinderbijslag; 
 3. een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €180 per maand; 
 4. een onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever; 
 5. voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst; 
 6. bijzondere bijstand (Participatiewet); 
 7. een eenmalige gift (ook de TVL MKB, de opslag bij de TVL voor horecaondernemers, de evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus voor zorgprofessionals vallen hieronder).

Welk inkomen in welke periode?

De werkzaamheden die u in een maand hebt verricht worden aan die maand toegerekend. Ook als u er pas later voor betaald krijgt. Bijvoorbeeld:

 • wanneer de factuur voor werkzaamheden die u in januari hebt verricht, in maart wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij januari;
 • de inkomsten voor het werk dat u in januari hebt gedaan horen bij januari, ook al krijg u pas betaald in februari of maart;
 • de producten die u in maart hebt verkocht zijn inkomsten in maart, ook al zijn ze in een andere maand betaald;
 • inkomsten uit uitkering: telt mee als inkomen in de maand waaraan de uitkeringen toe te rekenen zijn. Een WW uitkering bijvoorbeeld welke wordt uitbetaald over de maand januari wordt dus toegerekend aan de maand januari.  

Inkomsten uit vermogen, onder(ver)huur of kostgeld, inkomsten uit PGB, alimentatie, periodieke giften en overige inkomsten tellen mee als inkomen in de maand waaraan die inkomsten toe te rekenen zijn. Alimentatie bijvoorbeeld welke is bedoeld voor de maand januari wordt toegerekend aan de maand januari.

Hoe berekent u als ondernemer uw inkomen wanneer u TONK aanvraagt? 

Raadpleeg het document ‘Inkomensbegrip Tozo voorlichting aan de zelfstandigen’. ‘Inkomensbegrip Tozo voorlichting aan de zelfstandigen’

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering?

Dan moet u die eerst aanvragen. Om TONK aan te kunnen vragen is het namelijk van belang dat u een juist inkomen opgeeft.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering?

Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. Het is dus mogelijk om TOZO en TONK tegelijk te ontvangen.

Vragen?

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de TONK.

Staat u vraag er niet bij? Stuur dan een bericht naar e-mail bijzonderebijstand@renkum.nl. Gebruik als onderwerp: TONK + uw cliëntnummer. Uw cliëntnummer staat op onze brieven bij Uw kenmerk. Heeft u nog niet eerder brieven van ons gehad? Dan heeft u nog geen cliëntnummer.

Aanvragen

Een vergoeding vanuit TONK kunt u aanvragen over de maanden januari 2021 tot en met september 2021. Aanvragen kan tot 1 november 2021 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. 

Aanvragen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2)

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.