Subsidie gevelverbetering en buitenruimte bedrijfskavels

Bedrijven of eigenaren van een bedrijfspand op de bedrijventerreinen Cardanuslaan in Doorwerth of Schaapsdrift in Renkum kunnen tot en met 1 oktober 2019 een subsidie aanvragen voor het opknappen van de gevel van het bedrijfspand en/of de buitenruimte (het voorterrein) van de bedrijfskavel.

U kunt een subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundig bureau en vervolgens voor het uitvoeren van de in het plan voorgestelde verbeteringen. U kunt subsidie aanvragen voor kwaliteitsverbeteringen aan:

  • de gevels van het bedrijfspand (vorm en uitstraling), met uitzondering van reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld schilderwerk;
  • de inrichting van de bedrijfskavel (parkeren, verharding, groen en opslag);
  • de randen van de bedrijfskavel (erfafscheidingen en inritten).

Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld voor de kwaliteitsverbeteringen aan de bedrijfspanden en bedrijfskavels. Deze staan in een beeldkwaliteitskader (pdf, 5,5 MB). Het beeldkwaliteitskader gebruiken we om subsidieaanvragen te toetsen. Hoewel de uitwerking per gebouw en bedrijfskavel uiteraard maatwerk is, geeft het beeldkwaliteitskader richting aan de gewenste beeldkwaliteit.

Hoeveel subsidie

De hoogte van de subsidie is:

  • maximaal 50% van de voorbereidingskosten voor het opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundig bureau, met een maximum van € 2.500,-;
  • maximaal 30% van de aannemingskosten voor het uitvoeren van de in het verbeteringsplan voorgestelde maatregelen, met een maximum van € 12.500,-.

De subsidieregeling voor gevelverbetering is een tijdelijke regeling en loopt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2019. Toekenning van de subsidie gebeurt alleen als het totale subsidiebudget nog voldoende is. Als u tijdens de 1e ronde van deze regeling (2015-2017) een subsidie heeft ontvangen voor uw bedrijfskavel of -pand, dan kunt u nu niet opnieuw subsidie aanvragen.

De andere voorwaarden kunt u lezen in de Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018 (pdf, 804 kB). 

Aanvragen

Vul het formulier Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels (pdf, 139 kB) in en stuur het met de bijlagen naar Gemeente Renkum, team ROM, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U moet voor 1 oktober 2019 uw subsidieaanvraag indienen. De maatregelen moet u uiterlijk 31 december 2019 hebben afgerond.

Let op! U kunt starten met het (laten) uitvoeren van werkzaamheden nadat u bericht van ons heeft ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd.

Na het afronden van de werkzaamheden vult u het uitkeringsformulier stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels (pdf, 124 kB) in. Stuur dit naar Gemeente Renkum, team ROM, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar info@renkum.nl.