Werken over de grens

Mensen die grensoverschrijdend willen werken, vragen zich af welke consequenties hun (zelfstandige) werkzaamheden hebben voor belasting, zorgverzekering, pensioen enzovoorts.

Ook werkgevers willen graag informatie over rechten en plichten. Zij kunnen met vragen zitten, bijvoorbeeld over de waarde van een buitenlands diploma. Of over de afdracht van premies of ontslag van een buitenlandse werknemer.

Bent u van plan te gaan werken over de grens of wilt u personeel aannemen uit een buurland, kijk dan op www.euregio.org of neem contact op via gip@euregio.org.