Inkomensondersteuning

Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen. Voor meer informatie over inkomensondersteuning en/of - begeleiding kunt u terecht bij:

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Gedeputeerde Staten hebben €11 miljoen beschikbaar gesteld voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland.

MKB-ondernemers met een bedrijf dat in de kern gezond is, maar die door de economische crisis moeilijk aan financiële middelen kunnen komen, kunnen bij PPM Oost een krediet aanvragen in de vorm van een achtergestelde lening. De storting van €11 miljoen komt bovenop de €25 miljoen die de provincie hiervoor in 2010 beschikbaar heeft gesteld.
Het MKB fonds is bedoeld voor in de kern gezonde midden- en kleinbedrijven met goede toekomstperspectieven die: Door de economische crisis moeite hebben om kapitaal aan te trekken. Actief zijn in de Food, Health en Technology sector. Waarvan de activiteiten geheel of grotendeels plaatsvinden in Gelderland. Detailhandel, horeca en bedrijven in de land- en tuinbouw en visserij kunnen geen gebruik van de regeling maken. Ondernemers kunnen een MKB krediet aanvragen bij PPM Oost. Het krediet wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening van minimaal €250.000 en maximaal €1 miljoen.

Werkbaar en laagdrempelig

De MKB kredietfaciliteit is in 2010 in werking getreden. De achtergestelde leningen hebben een looptijd van maximaal vijf jaar. De ondernemers zijn enthousiast over het MKB fonds, dat snel en adequaat een oplossing biedt voor een tijdelijke kredietbehoefte die nergens anders te vervullen is. 'De MKB Kredietfaciliteit is een werkbaar en laagdrempelig krediet dat zeer welkom is', aldus één van de aanvragers. Meer informatie staat op de website van PPM Oost

Mogelijkheden

De ondersteuning vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) kan bestaan uit een bedrijfskrediet en/of een periodieke uitkering voor een gevestigde ondernemer die tijdelijk in financiële problemen is geraakt, maar ook voor een startende ondernemer vanuit een uitkeringssituatie. Verder kan de ondersteuning bestaan uit deskundig advies en begeleiding.