Bedrijvencontactfunctionaris

Wij willen ondernemers graag laten ondernemen. Een goede en directe dienstverlening staat hierbij hoog in het vaandel. Daarom is in onze gemeente een bedrijvencontactfunctionaris aanwezig.

Vragen aan de gemeente

Als ondernemer heeft u regelmatig contact met de gemeente, of het nu gaat om een vergunning om te mogen bouwen, een verzoek of een bedrijf kan uitbreiden, het aanvragen van een terrasvergunning, vragen over parkeren in verband met laden en lossen, etcetera. Hiervoor kunt u bij de specialisten in de teams terecht. Wij kunnen ons voorstellen dat sommige vragen zo complex zijn dat u niet weet bij wie u moet zijn. In die gevallen kunt u een beroep doen op de bedrijvencontactfunctionaris. De bedrijvencontactfunctionaris gaat met de ‘hulpvraag’ op onderzoek uit en in overleg met medewerkers binnen de gemeente krijgt u antwoord op uw vra(a)g(en).

Taken

De taken van een bedrijvencontactfunctionaris zijn:

  • contactpunt voor het bedrijfsleven;
  • informatie- /verwijsfunctie: informatieverstrekking over gemeentelijke organisaties, gemeentelijk beleid, procedures, wettelijke regelingen, adviesinstanties;
  • signaalfunctie: signaleert problemen van het bedrijfsleven in relatie tot de gemeente en van de wensen van bedrijven richting de gemeente;
  • intermediairfunctie: bemiddelt tussen bedrijfsleven en gemeente. In geval van klachten zal de bedrijvencontactfunctionaris de klacht nalopen en meezoeken naar andere oplossingen.

Behalve met individuele ondernemers onderhoudt de bedrijvencontactfunctionaris geregeld contact met de winkeliersverenigingen, de marktkooplieden en met andere organisaties, zoals Kamer van Koophandel en MKB.

Contact

De bedrijvencontactfunctionaris is bereikbaar via ons Servicepunt op (026) 33 48 111 of via e-mail bedrijven@renkum.nl.