Nieuwsbrief voor ondernemers, maart 2022

Beste ondernemer,

Het lijkt wel een nieuw begin, na een lange periode van coronamaatregelen. De afgelopen twee jaar zijn niet makkelijk geweest – en ook de toekomst kent nog genoeg uitdagingen, verwacht en onverwacht. Maar wat corona duidelijk heeft gemaakt, is dat ‘onze’ ondernemers creatief, veerkrachtig en flexibel zijn. Daar kunnen we op voortbouwen.
 
Juist daarom verdienen de ondernemersverenigingen een groot compliment voor wat ze hebben bewerkstelligd! Hun inzet voor de belangen van hun leden is hartverwarmend. De gemeente heeft de afgelopen twee jaar daardoor ook sterk ervaren hoe belangrijk goede samenwerking is met die ondernemersverenigingen. En we zijn ook blij dat we deze samenwerking hebben kunnen versterken, zoals in het Economisch Platform. We willen als gemeente altijd in gesprek zijn en blijven met ondernemers over actuele thema’s en hoe we daar op in kunnen spelen.
 
Actueel is in elk geval de trieste situatie in Oekraïne. De gemeente Renkum vangt, net als veel andere gemeentes, steeds meer vluchtelingen op in diverse locaties. Ook inwoners bieden hun huis aan om medemensen in op te vangen. Uw ondernemingen maken het mogelijk dat inwoners en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Samen zorgen we ervoor dat Renkum niet alleen een prettig woonklimaat en een uitnodigend vestigingsklimaat heeft voor nieuwe ondernemers, maar ook een warm welkom biedt aan hen die hun thuis hebben moeten verlaten.
 
Dit is (hopelijk) de laatste coronanieuwsbrief voor ondernemers. In deze nieuwsbrief meer over het loslaten van de regels, het coronasteunpakket van €100.000 en verschillende ondernemers(verenigingen) aan het woord. Verder: Anita van de Knipschuur uit Oosterbeek neemt het stokje over en er is een beachvolleybaltoernooi voor bedrijven!
 
Bent u nog geen lid van een (ondernemers)vereniging? Dan raden we dat van harte bij u aan.

Agnes Schaap, burgemeester
Mark Sandmann, wethouder Economische Zaken
Leonie Rolink,  wethouder Recreatie en Toerisme
Sandra, Bart en David, team Economische zaken en Recreatie en Toerisme
Loslaten coronaregels

Het kabinet schrapte de meeste coronaregels per woensdag 23 maart 2022. Dat heeft minister Ernst Kuipers bekendgemaakt op een afgeschaalde persconferentie op 15 maart. Vanaf 23 maart vervielen onder meer de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en de testverplichting voor binnen-evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers, het thuiswerkadvies vervalt per direct. Aanpassingen corona-maatregelen per 23 maart:

  • 1G-beleid vervalt. Ook bij evenementen in binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers hoeft geen negatieve coronatest meer te worden getoond
  • Een negatieve test om het land in te reizen is niet meer verplicht
  • Afstand houden, handen wassen, ventileren en gebruik van mondkapje bij contactmomenten met kwetsbaren blijven adviezen.
  • Ook bij klachten testen en bij positieve test in isolatie gaan blijft als advies bestaan.
  • Het thuiswerkadvies vervalt als enige maatregel per direct.

Steunpakket van €100.000,- voor ondernemingen in gemeente Renkum

Ondernemers hebben het de afgelopen twee jaar zwaar gehad door de coronamaatregelen. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom een extra handreiking doen met een coronasteunpakket van €100.000,-. Dat geld is beschikbaar vanuit de coronamiddelen die de gemeente vorig jaar kreeg van het Rijk. De gemeente wil met dit steunpakket voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. “Dat zou niet alleen rampzalig zijn voor de ondernemers, maar ook negatief uitpakken voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen,” legt verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann uit. “We willen hiermee onze verbondenheid met de ondernemers laten zien en kracht bij zetten. We weten dat we niet alle problemen op kunnen lossen, maar willen wel bijdragen wat we kunnen.”

In gesprek met de ondernemers- Sandmann is blij met hoe dit pakket – dat bestaat uit vier onderdelen – tot stand is gekomen: “We zijn in gesprek geweest: met individuele ondernemers en de ondernemersverenigingen en ook de lokale tak van Koninklijke Horeca Nederland. In gesprek blijven is ook nodig, want uiteindelijk weten ondernemers zelf het beste waar het geld het hardste nodig is.”

Opleiding- en ontwikkelfonds

Er is € 15.000,- beschikbaar om (horeca-)ondernemers te helpen goed personeel te vinden en op te leiden, bijvoorbeeld met een bhv- of haccp-cursus of andere specialistische bijscholing. Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is een wervings- of kennismaakdag voor scholieren en werkzoekenden.

Openingsevenement

De gemeente wil iemand inhuren, die een evenement op touw te zet waarmee lokale ondernemingen zich innovatief kunnen presenteren. Het evenement – in welke vorm dan ook, van een fietstoertocht tot een cultuurevenement – heeft als doel inwoners opnieuw te verbinden met de lokale ondernemers. Hiervoor is € 25.000,- beschikbaar.

Vouchers voor nodige investeringen

Er is in totaal € 10.000,- beschikbaar voor horecabedrijven, om ze te helpen bij investeringen in bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, hulp, advies of aanpassingen aan pand of terras. De regeling is een initiatief met en van de Groene Metropoolregio. Ondernemers kunnen één van de vijf beschikbare vouchers aanvragen.

Schrijnende situaties

Aan veel coronamaatregelen zitten voorwaarden of regels vast, waardoor sommige ondernemers tussen wal en schip dreigen te vallen. Voor dit soort gevallen reserveert de gemeente €50.000,-. Wanneer een geval schrijnend is, is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente onderzoekt hoe we ondernemers die het zwaar hebben, het beste kunnen ondersteunen.

Interviews met ondernemingsverenigingen

Top in uw regio

Even voorstellen

Mijn naam is Pascal Kok en ik ben geboren en getogen in Renkum. Je kunt me herkennen aan die blauwe bus met de roze strepen die zijn kilometers maakt in en rondom Renkum, ofwel “Kok, de glaszetter uut Renkum”. Naast mijn werk ben ik bestuurslid van de gezelligste ondernemersvereniging hier in de buurt “TOPinuwregio”. Tevens ben ik fanatiek modelbouwer. Mijn werk zal tijdens de komende Kunstroute te zien zijn op de locatie van Albert Ziëck.

Belangrijkste doel ondernemingsvereniging

Het belangrijkste doel van Topinuwregio.nl is de onderlinge samenwerking bevorderen. Elkaar helpen en opdrachten gunnen. Samen zijn we sterker met ons grote netwerk en kunnen we alles aan.

Hoe vaak komen jullie samen en wat organiseren jullie voor leden?

Al heel wat jaren ben ik lid van TOPinuwregio en momenteel dus ook in de functie van bestuurslid. Nou ben ik zelf niet zo van het besturen. Ik kan mijn ei beter kwijt in het organiseren van leuke uitjes voor de leden. Zo is er elk jaar een dagtrip voor de leden en hun partner. We zijn al eens in Rotterdam geweest, hebben een scheepswerf in Duitsland bezocht waar echt mega grote cruiseschepen gebouwd worden en bezochten we een bierbrouwerij in Antwerpen. Voor 2022 heb ik ook alweer een alleraardigst uitje op de planning staan. We gaan met zijn allen in mei kijken bij de bruinkoolwinning in het Ruhrgebied en gaan daarna door naar Keulen. De dagtrips eindigen altijd met lekker eten en drinken. Gezelligheid troef dus bij TOPinuwregio.nl en goed voor de onderlinge (zakelijke) contacten!

Ook de jaarlijkse, meerdaagse stedentrips zijn inmiddels zeer befaamd! Niet alleen bij de leden trouwens! Want deze stedentrips staan ook open voor ondernemers van buiten de vereniging! 2017 Kiev en Tsjernobyl, 2018 Krakau en Auschwitz, 2019 Newcastle, 2020 hebben we helaas moeten overslaan, 2021 Boekarest en voor 2022 staat … op de planning (die houden we nog even geheim).

Naast de netwerkreisjes zijn er natuurlijk ook serieuzere bijeenkomsten en evenementen! Een nieuwjaarsreceptie, een BBQ avond, de jaarlijkse ALV en we organiseren ook avonden met sprekers samen met de andere verenigingen in de regio over allerlei actuele onderwerpen zoals Retail, samenwerken, financiën, cybercriminaliteit enz. Al met al zien de leden elkaar dus meerdere keren per jaar.

Waarom zou ik mij als ondernemer aansluiten bij de ondernemersvereniging?

Groot voordeel van TOPinuwregio.nl is dat alles lekker laagdrempelig is. Elke ondernemer is welkom! Werk je alleen als ZZP-er of ben je directeur van een groter bedrijf? Het kan allemaal bij TOP! (zo korten we liefkozend onze naam af!) Je bent al lid van TOP voor € 15,- excl. Btw per maand. Over laagdrempelig gesproken! Laat je eens informeren door een iemand van het bestuur of beter nog: neem eens contact op met één van onze leden! Ze zullen bevestigen dat Top gewoon een gezellige vereniging is!

Ondernemersvereniging 'Renkum Centrum'

Even voorstellen

Mijn naam is Peter Snapper en sinds 2 jaar voorzitter van de ondernemersvereniging Renkum Centrum. Ik ben projectleider in de informatie technologie bij de ING Bank in Amsterdam. Mijn hobby’s zijn golfen, gamen, maar vooral het organiseren van activiteiten in Renkum.

Belangrijkste doel ondernemingsvereniging

Het doel van onze ondernemersvereniging is vooral ons centrum een zodanige uitstraling te geven waardoor klanten het fijn vinden om ons centrum te bezoeken. We doen dit door het organiseren van zoveel mogelijk kleine en grotere evenementen in het centrum, maar ook de aankleding wordt door ons verzorgd. Voorbeelden hiervan zijn de hanging baskets, lampionnen en de banieren die 8 keer per jaar omgeruild worden.

Hoe vaak komen jullie samen en wat organiseren jullie voor leden?

Als bestuur komen wij niet vaak samen. Hooguit 2 a 3 keer per jaar hebben we een bestuursvergadering. Ik vind dat wij een jong bestuur hebben dat snel kan acteren en ook snel beslissingen neemt over bepaalde zaken. Via Whatsapp of mail gaat dat vele malen sneller dan langs de weg van vergaderen.

Waarom zou ik mij als ondernemer aansluiten bij de ondernemersvereniging?

Iedereen die reclamebelasting betaalt, is automatisch lid van de ondernemersvereniging. Dat is heel fijn omdat wij als ondernemersvereniging dan ook zeker zijn van vaste inkomsten. Daardoor kunnen we een sluitende begroting maken en meer besteden aan de aankleding van het centrum en de diverse activiteiten en evenementen die wij organiseren.

Waarom is de ondernemingsvereniging van belang voor de inwoner?

De inwoner ziet ook graag een leuk en gezellig centrum waar het lekker toeven is. Niet alleen voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor leuke kleding, een mooi kapsel en allerlei andere leuke winkels. Ook is het fantastisch als onze inwoners na het winkelen even lekker kunnen bijkomen op een terrasje met een lekker drankje en/of hapje.

Ondernemersvereniging 'Ondernemend Oosterbeek'

Even voorstellen

Wim Kersten. Voorzitter Ondernemend Oosterbeek, Eigenaar boek- en kantoorboekhandel Meijer & Siegers in Oosterbeek. Ik mag mijn vrije tijd graag besteden aan lezen en wandelen, en maak graag actief muziek (slagwerk en saxofoon). 

Belangrijkste doel ondernemingsvereniging? 

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de collectieve ondernemers in Oosterbeek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Hoe vaak komen jullie samen en wat organiseren jullie voor leden?

Buiten de bestuursvergaderingen om (zo'n 8 keer per jaar) wordt er jaarlijks 2 keer een Algemene Ledenvergadering gehouden. Wij regelen de sfeerbeelden in het dorp, zoals de bloembakken, de feestverlichting in december en de kerstbomen. Ondernemend Oosterbeek is uitgever van de glossy Oosterbeek belééft en organiseert bij de presentatie ervan een netwerkbijeenkomst.  Nieuw is dat wij het lidmaatschap openstellen voor ondernemers buiten het reclamebelastinggebied zodat Ondernemend Oosterbeek uit kan groeien tot een brede ondernemersvereniging. Het doel hiervan is dat we de kans aan meer ondernemers bieden elkaar te ontmoeten en het ondernemersklimaat in Oosterbeek te versterken. 

Waarom zou ik mij als ondernemer aansluiten bij de ondernemersvereniging?

Bij bijeenkomsten van Ondernemend Oosterbeek kun je mede-ondernemers ontmoeten en de belangrijke zaken en wensen bespreken. Het bestuur is de gesprekspartner naar de gemeente Renkum en samen trekken we op binnen het Economisch Platform die de belangen behartigt van ondernemers in de hele gemeente. De laatste jaren zijn daar bijvoorbeeld steunmaatregelen uit voortgekomen. De glossy Oosterbeek belééft is een prachtig podium richting de consument voor jouw onderneming. Wonen, werken en ontspannen doe je samen in een gemeenschap als Oosterbeek en daar hoort ondernemen ook bij. 

Waarom is de ondernemingsvereniging van belang voor de inwoner?

De ondernemers proberen ervoor te zorgen dat het goed toeven is in ons prachtige dorp door sterke bedrijven te ondersteunen en waardoor Oosterbeek aantrekkelijk is voor haar inwoners, een aanzuigende werking heeft in de regio en graag door toeristen wordt bezocht.

Vooraankondiging Bedrijven Beachvolleybaltoernooi

Van 23 september tot en met 15 oktober 2022 vindt het WK Volleybal in Nederland plaats. De gemeente Renkum host het damesteam van Kameroen. In het kader van het WK worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Eén van deze activiteiten is het Bedrijven Beachvolleybaltoernooi. Vrijdag 10 of zaterdag 11 juni 2022 zal het bedrijventoernooi plaatsvinden bij de beachvolleybalvelden van volleybalvereniging Nuovo (Sportpark de Bilderberg, Sportlaan 1 in Oosterbeek). Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Naast het sportieve gedeelte draait deze middag / avond ook om de gezelligheid en het netwerken met andere bedrijven.
 
Het inschrijfgeld is € 150,- per team, waarbij het volledige bedrag naar het goede doel gaat: De Bas van de Goor Foundation. Ieder team dat meedoet kan een gratis training krijgen van Nuovo ter voorbereiding op het toernooi. En daarnaast krijgt ieder team 12 kaarten voor een WK wedstrijd van Kameroen. De winnaar van het toernooi mag de gemeente Renkum vertegenwoordigen op tijdens de regiofinale op vrijdag 1 juli in Nijmegen.
 
Meer informatie over het toernooi volgt later. Via deze weg willen wij inventariseren of uw bedrijf interesse heeft in deelname. Wilt u ons laten weten of u interesse heeft in deelname? Stuur een mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl en geef daarbij ook aan of u de voorkeur voor vrijdag (middag of avond) of zaterdag (middag of avond) heeft.

Ondernemer aan het woord

Mijn naam is Anita Jansen (58 jaar) en ik ben al 15 jaar trotse eigenaar en enige werknemer van De Knipschuur Oosterbeek en Over de Dam.  

De Knipschuur

Het knippen van dames en heren (vanaf 12 jaar) is de ‘hoofdzaak’ van mijn onderneming. Wat mij uniek maakt, is dat ik 1-op-1 werk, waardoor klanten de volledige aandacht krijgen. Ook hanteer ik ruime openingstijden. Ondanks deze werkwijze blijven de prijzen betaalbaar (een knipsessie is 20 euro, met wassen en drogen 27,50). Heren en dames betalen hetzelfde tarief! Toen ik moeder werd, besloot ik een ruimte thuis te gebruiken voor mijn werk. Zo is het begonnen. Nu woon ik inmiddels anderhalf jaar aan de Weverstraat, waar ook mijn zaak zit.

Over de Dam: holistisch therapeut & wandelingen

Naast kapster ben ik ook holistisch therapeut, met als basis reiki. Reiki is, kort gezegd, het doorgeven van universele levensenergie. Daardoor worden blokkades opgeheven en wordt je zelfgenezende vermogen gereactiveerd. Als holistische therapeut beteken ik meer voor mensen, omdat ik meer handvatten krijg en nog dieper op klachten kan ingaan. Dat kan mentaal zijn, fysiek, energetisch, emotioneel en spiritueel. En alles als geheel: holistisch. Mensen kunnen met mij ook de natuur ingaan voor een wandeling. Dat kan voor een gesprek zijn, maar ook voor de stilte. Ook maak ik dan graag een dip in de Rijn (vooral in de winter).
 
Ik maak me zorgen om de verharding in de maatschappij. Als mensen zijn we allemaal met elkaar verbonden! Hoe mooi is het als we dat in liefde en harmonie kunnen doen? Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: respect, gezien en gehoord worden, toch?
 
Je vindt bij mij alles op één adres: de Knipschuur én Over de Dam (reiki & wandelingen). En wel aan de Weverstraat 105 in Oosterbeek.
 
Graag geef ik het stokje over aan Altijd Iets Moois uit Renkum