Nieuwsbrief voor ondernemers, september 2021

De zomer begint weer richting haar einde te lopen. Het is fijn om te horen dat ondernemers steeds meer plannen hebben en dat ook de ondernemersverenigingen weer diverse activiteiten hebben georganiseerd komende tijd! Iedereen geniet er ook van dat dit weer steeds vaker fysiek kan. We kunnen daarmee met energie het nieuwe seizoen in!

Ondernemer uit Wolfheze, Doorwerth, of Heveadorp?

Maandelijks komt het economisch platform samen, een overleg tussen de gemeente en de verschillende ondernemersverenigingen. Afgelopen week was dit na ruim 1.5 jaar eindelijk ook weer in fysieke vorm. Bij dit platform worden er nieuwe initiatieven besproken en mogelijke activiteiten uitgewerkt. Zo werd u bijvoorbeeld geïnformeerd over het concept “koop lokaal” via een eerdere nieuwsbrief. Er zijn nog veel meer van dit soort initiatieven.
 
Bij het economisch platform zijn vooral ondernemers uit Oosterbeek, Renkum en Heelsum aangesloten. We zijn ook benieuwd naar de mening en inbreng van ondernemers uit de andere kernen: Wolfheze, Doorwerth, of Heveadorp. Bent u een ondernemer uit 1 van deze kernen, en denkt u ook graag mee? Neem dan vooral contact met ons op! Stuur een mail naar bedrijven@renkum.nl.

Burgemeester, Agnes Schaap
Wethouders Mark Sandmann en Leonie Rolink 
Team economische zaken, Sandra, David, Robin

Even voorstellen: Wendy Boffen

Mijn naam is Wendy Boffen en ik ben per 1 augustus 2021 in dienst getreden als Accountmanager Werk en SROI bij de gemeente Renkum in samenwerking met Werkgeversservicepunt Foodvalley.

Vanuit deze rol maak ik de verbinding tussen de (uitkeringsgerechtigde) inwoners en ondernemers in de regio. In dat kader sta ik altijd open om in gesprek te gaan over het invullen van participatieplekken. Denk hierbij aan werkervaringsplekken, (taal)stages, vrijwilligerswerk maar zeker ook vacatures/betaalde arbeid. Daarnaast geef ik advies en ondersteuning bij omscholing, leerwerktrajecten, uitvoering banenafspraak, inzet van bijzonder talent en toepassen wet- en regelgeving en subsidies.

Uiteraard kan ik hier nog uitgebreider mijn takenpakket toelichten, maar liever nog maak ik graag persoonlijk kennis. Schroom zeker niet contact op te nemen om een afspraak te maken, ik kom graag langs.

  • E-mail: w.boffen@renkum.nl
  • Telefoon: (06) 25 19 53 60
  • Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Tijdelijke overbruggingsregeling: kosteloze sparringsessies 

Vanaf volgende maand worden de meeste financiële steunmaatregelen voor ondernemers afgebouwd. Veel ondernemers vragen zich af hoe de toekomst er uit zal zien en hoe het met de economie en hun onderneming verder zal gaan. Het goede nieuws is dat er tot 1 oktober 2021 nog gebruik gemaakt kan worden van verschillende steunmaatregelen. Vanuit het Economisch Platform en Renkum Onderneemt willen we 1 mogelijkheid extra onder de aandacht brengen.
 
Ondernemers (MKB, ZZP, winkelier etc.) uit de gemeente Renkum kunnen een aantal kosteloze gesprekken met een ervaren ondernemerscoach voeren, om eens objectief te sparren over het businessmodel en de toekomst van de onderneming.
 
Wilt u eens sparren over zaken als:

  • Waar liggen de kansen en bedreigingen?
  • Welke doelgroepen zijn er nog meer?
  • Hoe kan ik andere inkomstenbronnen aanboren?

 Neem dan contact op met 1 van de ondernemerscoaches via renkumonderneemt.nl/ondernemers-coaches.

Hoge nood?

Het kan gebeuren dat u een dagje weg bent en opeens nodig naar het toilet moet. Voor sommige mensen is het ontbreken van een toilet op de bestemming een drempel om de deur uit te gaan. Als gemeente willen wij gastvrij mensen onthalen. Een onderdeel van gastvrijheid is dat als bezoekers naar het toilet willen er daar mogelijkheden voor zijn.

We willen u daarom vragen om toiletten beschikbaar te stellen voor bezoekers aan de gemeente (al dan niet tegen betaling.) Er zijn via de gemeente stickers verkrijgbaar die u dan op uw raam kunt plakken.

Wat is het voordeel voor u als ondernemer? Iemand die het toilet bezoekt, is mogelijk eerder geneigd om een aankoop te doen. Verschillende enthousiaste ondernemers hebben al aangegeven mee te willen doen.

Stuur een mail naar bedrijven@renkum.nl om u aan te melden en een raamsticker te ontvangen.

Euregio Project: Grenzeloze Toeristische Innovatie #2

Wilt u als toeristische ondernemer zich meer richten op Duitse toeristen? Vanuit de Euregio wordt subsidie beschikbaar gesteld voor toeristische ondernemers die door productinnovatie meer Duitse gasten willen trekken.

Het project “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI 2)” is bedoeld om kleine en middelgrote toeristische ondernemingen en organisaties te ondersteunen bij het bewerken van de Duitse markt en bij de uitdagingen van digitalisering. De 50% subsidie is op basis van totale investering (ook inzet van uren). Dit kan variëren van het vertalen van de menukaart tot het ontwikkelen van een app. De mogelijkheden zijn breed.

Kijk voor meer informatie op de website van Toerisme VAM of neem vrijblijvend contact op met Hugo Veenendaal van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen via e-mail h.veenendaal@visitarnhemnijmegen.nl.

Cybersecurity 

Ondernemersbijeenkomst

Cybersecurity, de beveiliging van uw computer, apparaten en services zoals uw email of bestanden in de cloud, is steeds belangrijker. We proberen u op verschillende manieren te helpen, bijvoorbeeld door de tips die u regelmatig in de nieuwsbrief vindt. Ook zijn wij bezig om een bijeenkomst over cybersecurity te organiseren. Deze kunt u eind november verwachten. Houd hiervoor de website en volgende nieuwsbrieven in de gaten!

Tip! Maak regelmatig een back-up van uw bestanden

Maakt uw bedrijf back-ups van bestanden? Als er een cyberaanval plaatsvindt, kunnen gegevens worden gehackt of verwijderd. Kan uw bedrijf nog doordraaien als dat gebeurt? Gezien de hoeveelheid gegevens die mogelijk op laptops en mobiele telefoons wordt bewaard, zouden de meeste bedrijven niet kunnen blijven functioneren.
 
Vertrouw op een back-upprogramma dat automatisch kopieën van uw bestanden kan opslaan. Na een aanval kunt u al uw bestanden terugzetten met de back-ups. Kies een programma waarmee u de mogelijkheid hebt om het back-upproces via een schema of geautomatiseerd te laten verlopen, zodat u er zelf niet aan hoeft te denken. Bewaar kopieën van de back-ups offline, zodat ze niet versleuteld raken of ontoegankelijk raken als je systeem te maken krijgt met een ransomware-aanval.