Nieuwsbrief voor ondernemers, oktober 2021

In deze extra editie van de nieuwsbrief nodigen we u uit voor een bijeenkomst met ondernemers in Renkum die wordt verzorgd door Bureau Berenschot. Zij voeren in opdracht van onze gemeente een onderzoek uit naar onze bestuurskracht. Met uw ideeën bouwen we graag samen aan een sterke toekomst voor Renkum.

We organiseren het gesprek op woensdag 13 oktober 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek. Heeft u interesse of wilt u andere geïnteresseerde ondernemers aandragen? Graag horen we van u. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus meld u snel aan. Dit kan door een bericht te sturen naar e-mail c.kennedie@renkum.nl.

Waarom nodigen we u uit?

U vertegenwoordigt een onderneming of ondernemersvereniging in de gemeente Renkum. Daarmee heeft u goed zicht op de ontwikkelingen die inwoners van Renkum aangaan. Voorbeelden van zulke ontwikkelingen zijn de veranderingen in het landschap en economische trends in de gemeente. Deze en andere ontwikkelingen zijn belangrijke input voor het bestuurskrachtonderzoek dat Berenschot uitvoert. Dit onderzoek moet antwoord geven op vragen als wat de voorwaarden zijn voor een toekomstbestendige organisatie en bestuur gezien de opgaven waar Renkum voor staat, welke aanpassingen noodzakelijk zijn om hieraan te voldoen (alles zelf doen, samenwerking etc.), en wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor onze gemeente.

De antwoorden op deze vragen vinden we graag samen met u. Daarom vragen we uw mening. Over wat mooi en bijzonder is aan Renkum, én over wat beter kan. Zo bouwen we samen aan een sterke toekomst voor onze gemeente.

Wat kunt u verwachten?

  • Een groepsgesprek van twee uur, begeleid door adviesbureau Berenschot.
  • Een groep van geïnteresseerde ondernemers, waar ruimte is om uw ideeën en beelden te delen.
  • De uitkomsten van het gesprek neemt Bureau Berenschot mee in het onderzoek naar de keuzes voor de toekomst van Renkum.

Over Renkum: Wat zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten van Renkum? Welke dromen heeft u voor Renkum, welke uitdagingen ziet u?

Over Renkum en de regio wat is typisch Renkums? Waar is Renkum beter of minder goed in vergeleken met andere gemeenten?

De antwoorden op deze vragen vinden we graag samen met u. Daarom vragen we uw mening. Over wat mooi en bijzonder is aan Renkum, en over wat beter kan. Zo bouwen we samen aan een sterke toekomst voor onze gemeente.