Nieuwsbrief voor ondernemers, november 2021

In de vorige editie van de ondernemersnieuwsbrief stuurden we u een uitnodiging voor een bijeenkomst met ondernemers in Renkum, verzorgd door Bureau Berenschot in het kader van het onderzoek naar onze bestuurskracht. Voor deze bijeenkomst op 13 oktober 2021 waren uiteindelijk te weinig aanmeldingen, waardoor de bijeenkomst niet is doorgegaan.

Toch vinden we uw inbreng van belang. Bureau Berenschot nodigt u daarom, namens burgemeester Agnes Schaap, graag uit om door middel van het invullen van een vragenlijst input te leveren voor het bestuurskrachtonderzoek. Met uw ideeën bouwen we graag samen aan een sterke toekomst voor de gemeente Renkum!

Waarom vragen we uw inbreng?

U vertegenwoordigt een onderneming of ondernemersvereniging in de gemeente Renkum. Daarmee heeft u goed zicht op de ontwikkelingen die inwoners van Renkum aangaan. Voorbeelden van zulke ontwikkelingen zijn de veranderingen in het landschap en economische trends in de gemeente.

Deze en andere ontwikkelingen zijn belangrijke input voor het bestuurskrachtonderzoek dat Berenschot in opdracht van ons uitvoert. Dit onderzoek moet antwoord geven op vragen als wat de voorwaarden zijn voor een toekomstbestendige organisatie en bestuur gezien de opgaven waar Renkum voor staat, welke aanpassingen noodzakelijk zijn om hieraan te voldoen (alles zelf doen, samenwerking etc.) en wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor onze gemeente. We zijn dan ook nieuwsgierig hoe u naar deze onderwerpen kijkt. Daarom vragen we om uw mening.

Hoe doet u mee?

U kunt meedoen aan de vragenlijst door te klikken op onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst vraagt zo'n 15 minuten van uw tijd en kan tot en met zondag 14 november 2021.

Vul de vragenlijst in

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw inbreng om en dat we nooit informatie delen in een rapportage die tot u als individu te herleiden valt.

We waarderen uw betrokkenheid en hopen op uw medewerking. Veel dank!