Nieuwsbrief voor ondernemers, extra corona editie, september 2021

Per 25 september 2021 wordt de 1,5 meter maatregel losgelaten. Wel gaat er op plaatsen waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt, gewerkt worden met Coronatoegangsbewijzen (afkorting CTB). Dit betekent dat er extra maatregelen nodig zijn, met name voor de horeca.

Algemene informatie over coronatoegangsbewijzen

Vanaf 25 september 2021 wordt op diverse plekken met het coronatoegangsbewijs (CTB) gewerkt. Dit betekent dat een groot aantal locaties alleen toegankelijk is met het coronatoegangsbewijs. Deze verplichting geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs tegelijk met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Verder geldt het volgende: 

  • Bij locaties met een CTB-verplichting moet er ook gecontroleerde in- en uitstroom zijn;
  • De verplichting van de CTB en de Id-check moet ook duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder zijn aangegeven bij de toegang tot de locatie;
  • Bij de inzet van CTB zijn verder ook registratie en een gezondheidscheck verplicht;
  • Het gebruik van het CTB is verplicht. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, bijvoorbeeld door te werken met afstandsnormen;
  • Medewerkers van locaties waar de inzet van het CTB verplicht is, hebben zelf geen CTB nodig om te mogen werken. Wel geldt voor medewerkers van het dringende advies om regelmatig een (zelf)test te doen.

Waar geldt het coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs geldt voor de volgende gelegenheden: 

  • Horeca (hieronder vallen alle eet- en drinkgelegenheden). Dit is inclusief eet- of drinkgelegenheden die onderdeel zijn van een locatie, waar niet met CTB hoeft te worden gewerkt, bijvoorbeeld een bar in een winkel, hotel of sportvereniging.
  • Evenementen
  • Publiek bij een professionele sportwedstrijd;
  • Bioscoop, theater, concertzalen, poppodia.

Toelichting op horeca locaties

Voor verschillende soorten locaties zijn er uitzonderingen op de regels en op het gebruik van het CTB.

Horeca algemeen

In eet- en drinkgelegenheden mag binnen alleen publiek worden toegelaten met een CTB. De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet- en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd.

Uitzonderingen op deze CTB verplichting zijn terrassen buiten en afhaallocaties. Om uitsluitend van een afhaalfunctie te kunnen spreken, moet de normale horecafunctie duidelijk gescheiden zijn van de afhaalfunctie. De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt. Verder moet alle horeca tussen 00.00 uur en 06.00 gesloten zijn voor publiek.

Buurt- en dorpshuizen

Bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra is geen CTB nodig. Ook is geen CTB nodig voor het beoefenen van sport in buurthuizen, als het horecagedeelte afgescheiden is van deze andere activiteiten. In buurthuizen moet dus een duidelijk onderscheid zijn tussen een deel horeca waar het CTB verplicht is (voor bijvoorbeeld bezoekers) en de rest van de horecaruimte waar dit niet het geval is. Ook de toegangsstromen van en naar deze verschillende delen moeten duidelijk gescheiden worden.

Horeca in sportkantines

In een sportkantine binnen is geen CTB nodig voor het afhalen van eten en drinken als het horeca gedeelte duidelijk afgescheiden is van het afhaalgedeelte. Het is dus mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine deels toegankelijk is zonder CTB. In sportkantines moet dus ook duidelijk onderscheid zijn tussen een deel horeca waar het CTB niet verplicht is en de rest van de horecaruimte waar het CTB wel verplicht is. Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is niet toegestaan in de kantine, behalve in het afgescheiden horecagedeelte. In dit afgescheiden gedeelte mag ook sport beoefend worden met CTB (darts, biljart, yoga, etc.). Ook de toegangsstromen van en naar deze verschillende delen moeten duidelijk gescheiden worden.

Overige locaties en activiteiten

Vertoning van kunst en cultuur

Dit zijn onder andere locaties zoals bioscopen, theaters, concertzalen en poppodia. Voor musea hoeft geen CTB getoond te worden, behalve in het horecagedeelte van het museum.

Evenementen 

Bij evenementen moet gedacht worden aan festivals, optredens, straatfeesten en sportevenementen. Voor evenementen geldt dat ze moeten plaatsvinden op een afgesloten locatie en alleen publiek en deelnemers met een CTB wordt toegelaten. In sommige gevallen kan een evenement een doorstroomlocatie zijn. Dan is er geen CTB-verplichting. Dit wordt door de gemeente beoordeeld. Daarnaast geldt voor ongeplaceerde evenementen binnen, zonder doorstroom, een bezoekersnorm van max. 75% van de reguliere capaciteit.

Controle van het coronatoegangsbewijs

De controle van het coronatoegangsbewijs ligt bij u als ondernemer of organisator. Voor deze controle kunt u gebruik maken van de CoronaCheck Scanner app, die voor iedereen te downloaden is. De CoronaCheck Scanner app is te herkennen aan het logo links. Met behulp van deze applicatie kunt u de QR-code van de bezoekers scannen en controleren op een groen scherm. Daarnaast controleert u de eerste letter van de voor- en/of achternaam en de geboortedag en/of geboortemaand.

Meer informatie

Bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen via e-mail coronamaatregelen@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.

Ook kan u informatie vinden op de volgende websites: