Facturering

Wilt u ons een factuur sturen? Let dan op de onderstaande criteria.

Voorwaarden

Acceptatiecriteria facturen van leveranciers/opdrachtnemer.

De Connectie verwerkt de facturen voor gemeente Renkum. Om de facturen tijdig en juist te kunnen verwerken in de juiste administratie moeten de facturen 
voldoen aan de volgende (wettelijke) factuureisen:

 1. uw volledige juridische naam en adres 
 2. uw BTW-nummer
 3. uw KvK-nummer
 4. uw IBAN
 5. de datum waarop de factuur is uitgereikt
 6. uw unieke documentnummer 
 7. de aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 8. de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd
 9. de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 10. het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw.
 11. het btw-tarief dat u in rekening brengt. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen.
 12. het btw-bedrag
 13. het bruto bedrag

Om een factuur in behandeling te kunnen nemen gelden de volgende aanvullende eisen:

 1. Factuuradres o.v.v. naam van de codeur. Zie verder voor een overzicht van factuuradressen. 
 2. Verplichtingsnummer vermelden op de factuur (geldt voor leveringen > € 2.500 excl. BTW) 
 3. Geen verzamelfactuur (bestemd voor meerdere opdrachtgevers), alleen facturen per juiste opdrachtgever worden geaccepteerd.

Alleen facturen die voldoen aan de (wettelijke) eisen en dat is inclusief de laatste drie eisen worden in behandeling genomen.

Verzenden van de factuur

Digitaal inzenden:

Voor de digitale aanlevering van een factuur geldt dat: 

 • Elke factuur met bijbehorende bijlage(n) in één pdf bestand wordt verstuurd naar de mailbox facturen-renkum@connectie.nl 
 • Het bestand (factuur met bijlage) mag niet groter zijn dan 5 MB.
 • Niet meerdere facturen (evt. met bijlage) in één pdf-bestand.

Via de post sturen:

Factuuradres:
Gemeente Renkum
t.a.v. [naam van de codeur]
Postbus 9100
6860 HA Renkum


Correspondentie

Neemt u voor vragen, overige correspondentie en herinneringen of aanmaningen over facturen met een vervaldatum ouder dan 30 dagen contact op met de crediteurenadministratie. Dat kan op 3 manieren:

 1. per mail: crediteuren-renkum@connectie.nl
 2. telefonisch: 026 - 377 4023.
 3. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw opdrachtgever.


Organisatiegegevens

Postbus 9100, 6860 HA, Oosterbeek
BTW- nummer: NL001202698B01
E-Facturering OIN (Organisatie-Identificatienummer): 0190:00000001001202698000
Nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel: 09215649
Bankrekeningnummer: 28.50.007.076
IBAN-code: NL02BNGH0285007076
BIC-code: BNGHNL2G

If you want sent us your invoice? You should sent it to e-mail facturen-renkum@connectie.nl.

Declaraties zorg

Maakt u (nog) geen gebruik van het gegevensknooppunt voor het aanbieden van declaraties die betrekking hebben op de Wmo, begeleiding of jeugdzorg? Dan kunt u de digitale factuur sturen naar e-mail declaratie@renkum.nl.

Bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens van de gemeente Renkum zijn:

 • KvK nummer: 09215649
 • BTW nummer: NL 00.12.02.698.B01
 • IBAN nummer: NL02BNGH0285007076
 • IBAN nummer gemeentelijke belastingen: NL33BNGH0285045997
 • BIC code: BNGHNL2G