Energieadvies voor mkb en maatschappelijke organisaties

Heeft u vragen over de verduurzaming van uw onderneming of organisatie? Vraag dan een gratis en onafhankelijk energieadvies aan! 

Met een energieadvies krijgt u voor uw onderneming of maatschappelijke organisatie een onafhankelijke energiecoach van REIJE Energiediensten op bezoek. De emergoecoach inspecteert uw organisatie en brengt de stand van zaken in kaart. Ook adviseert de coach welke energiemaatregelen voor uw situatie geschikt zijn. U krijgt advies over:

  • de verbetering van de ‘energetische schil’: vloer, dak, gevels, ramen en deuren;
  • het zo duurzaam mogelijk instellen van de installaties voor onder andere de verwarming van de bedrijfslocatie en het gebruik van warm water;  
  • het zelf opwekken van duurzame energie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers;
  • concrete vervolgstappen voor de korte en lange termijn.

U kunt ook een specifiek energiebesparingsvraagstuk voorleggen aan een energieadviseur

Aanvragen

U kunt online een energieadvies aanvragen. 

Aanvraag energieadvies mkb en maatschappelijke organisaties

Voorwaarden

Er zijn 2 voorwaarden.

  1. Voor een advies komen de volgende mkb en maatschappelijke organisaties in aanmerking:
    1. Mkb: Midden- en Kleinbedrijf met een vestiging in de gemeente Renkum met minimaal 1 en maximaal 250 fte medewerkers waarvan de jaaromzet minder dan € 50 miljoen bedraagt óf het balanstotaal minder dan € 43 miljoen is;
    2. maatschappelijke organisatie: vereniging of stichting die zich binnen de gemeente Renkum bezighoudt met sport- en lichaamsbeweging, kunst- en cultuurbeoefening, jeugd- en jongerenwerk of welzijn.
  2. Er is sprake van een bedrijfslocatie. Mkb of maatschappelijke organisaties die op een woonadres zijn gevestigd komen niet in aanmerking voor het energieadvies voor mkb en maatschappelijke organisaties. Zij kunnen een Woning Energie Scan van REIJE Energiediensten afnemen.