Aanvragen subsidie verduurzaming

Mkb en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het besparen van energie of verduurzaming. Denk hierbij aan het aanbrengen van isolatie, het vervangen van apparaten of verlichting. Of bijvoorbeeld voor een bouwtechnisch advies voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal € 1.000,- van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren. Voor de overige kosten kunt u eventueel een andere subsidie aanvragen, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid. Maatschappelijke organisaties kunnen daarnaast ook gebruikmaken van de duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen.

Online aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan vanaf woensdag 15 maart tot 1 december 2023. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt de subsidie voor verduurzaming snel en makkelijk online aanvragen. Geef aan welke werkzaamheden u gaat doen, laat doen of al heeft uitgevoerd en wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

Aanvragen subsidie verduurzaming

Beschikbaar budget

Er is een bedrag van € 98.050,- beschikbaar met terugwerkende kracht van 22 december 2022 tot 1 december 2023. 

  • Voor mkb is € 74.025,- beschikbaar, voor maatschappelijke organisaties € 24.025,-. 
  • Per mkb of maatschappelijke organisatie wordt maximaal € 1.000,- uitgekeerd. 
  • Per mkb of maatschappelijke organisatie wordt maximaal 1 keer subsidie toegekend.

Voorwaarden

  • Activiteiten zijn gericht op het besparen van energie of verduurzaming van de organisatie.
  • Voor de subsidie komen alleen de kosten van professioneel advies, begeleiding, aanschaf van materiaal en realisatie van de activiteiten in aanmerking.

Voorbeeld 1

Voor uw project heeft u € 4.000,- nodig. Hiervoor ontvangt u een bijdrage van € 1.000,- van de gemeente Renkum. De overige € 3.000,- financiert u met eigen middelen. Daarbij kunt u ook gebruikmaken van andere subsidies die bijvoorbeeld de Rijksoverheid beschikbaar zijn gesteld. 

Voorbeeld 2

Voor uw project heeft u € 500,- nodig. Hiervoor ontvangt u een bijdrage van € 500,- van de gemeente Renkum. 

Verplichtingen

  • De activiteiten vinden plaats en worden afgerond binnen 12 maanden na verstrekking van de subsidie.
  • Het mkb of de maatschappelijke organisatie overlegt de factuur na uitvoering van de werkzaamheden.

Regels

In de ‘Subsidieregeling Verduurzaming MKB en maatschappelijke organisaties' staan de regels voor het aanvragen van de subsidie. De regels gelden tot 1 december 2023.